9 Οκτωβρίου 2019

Παράταση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Ν. 4399/16

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τις επόμενες ημέρες, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων Υπαγωγής στο καθεστώς […]
9 Μαΐου 2019

Ανακοίνωση έναρξης του Νέου Καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αν. Νόμου 4399/16

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη του νέο καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. Οι επενδυτικοί φορείς θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν μέσω […]
9 Μαΐου 2019

Επανεπενδύω στη Θεσσαλία: Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή και καινοτομιών, τη βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη Περιφέρεια Θεσσαλίας για την υλοποίηση επενδύσεων εκσυγχρονισμού μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης, […]
22 Απριλίου 2019

Επιχειρηματική χρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης

Το πρόγραμμα αφορά στην παροχή επιχειρηματικών δανείων με ευνοϊκό επιτόκιο σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να υλοποιήσουν επιχειρηματικά σχέδια. Τα δάνεια που προσφέρονται […]
22 Απριλίου 2019

Ενίσχυση μεσαίων επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τους

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση νέων και υφιστάμενων μεσαίων επιχειρήσεων για την αναβάθμιση και των εκσυγχρονισμό τους. Οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στους παρακάτω […]
19 Απριλίου 2019

LEADER / CLLD – Υπομέτρο 19.2. Έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα

Το Υποµέτρο 19.2 αφορά την υλοποίηση έργων που συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας, στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων της […]
5 Μαρτίου 2019

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Ίδρυση και Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Μεταποίησης και Τουρισμού

H Δράση στοχεύει στην ενίσχυση των υπό ίδρυση και νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων  επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα […]
19 Φεβρουαρίου 2019

Καθεστώς Αναπτυξιακού Νόμου «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 3η Προκήρυξη

Ποιές δραστηριότητες επωφελούνται και ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται να υπαχθούν Γενικά Το συγκεκριμένο καθεστώς απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων και αποτελεί το βασικό πλαίσιο μέσω του οποίου […]
17 Φεβρουαρίου 2019

Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας στην Περιφέρεια Ηπείρου

ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ Ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και διαδικασιών αυτοματοποίησης στην παραγωγική τους διαδικασία, με στόχους την παραγωγή σύγχρονων, ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, τη μείωση του […]
11 Φεβρουαρίου 2019

Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο στην […]
Καλέστε μας
+
Καλέστε μας