23 Μαΐου 2023

Δεύτερη Προκήρυξη του Καθεστώτος Ενισχύσεων “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων” του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 : Υποβολές Β’ Κύκλου από 12/6/2023 έως 13/10/2023

22 Μαΐου 2023

Δεύτερη Προκήρυξη του Καθεστώτος «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022: Υποβολές Β΄ Κύκλου από 1/6/2023 έως 29/9/2023

21 Μαΐου 2023

Δεύτερη Προκήρυξη του Καθεστώτος Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή & Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Υ.Α. 94084/30.9.2022 (ΦΕΚ 5130/Β/1.10.2022)Αναμένεται νέος κύκλος υποβολών εντός του 2023

10 Ιανουαρίου 2023

ΕΣΠΑ “Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜΜΕ” του προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα 2021-2027” | Υποβολές από 22/03/2023 μέχρι εξάντλησης Διαθέσιμου Προϋπολογισμού

10 Ιανουαρίου 2023

ΕΣΠΑ “Πράσινος Μετασχηματισμός ΜΜΕ” του προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα 2021-2027” | Υποβολές από 22/03/2023 μέχρι εξάντλησης Διαθέσιμου Προϋπολογισμού

26 Οκτωβρίου 2022

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΕΠΙΧΕΙΡΩ» Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Εμπορίου, Υπηρεσιών και Τουρισμού | Αναμένεται

26 Οκτωβρίου 2022

Αναμένεται – Νέα επιδότηση μέσω ΕΣΠΑ για ενοικιαζόμενα δωμάτια – τουριστικά καταλύματα, όπως πρόσφατα ανακοινώθηκε από το ΕΣΠΑ “Ανταγωνιστικότητα 2021-2027”.

26 Οκτωβρίου 2022

Προκήρυξη της Δράσης «ΦΟΡΤΙΖΩ ΠΑΝΤΟΥ», Του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας : Υποβολές από 11/05/2023 μέχρι εξάντλησης Διαθέσιμου Προϋπολογισμού

26 Οκτωβρίου 2022

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (TAA) – Τουριστικές Επιχειρήσεις (Κρατική Επιδότηση επιτοκίου) – Χαμηλότοκος δανεισμός αυτοτελώς στο 40%Υποβολές έως 2027

Εξειδίκευση σε ΑΠΕ και έργα ενέργειας για επιχειρήσεις

Μεγάλη εμπειρία σε μελέτη, τεχνική επίβλεψη και κατασκευή έργων ενέργειας

12 χρόνια εμπειρίας σε επενδυτικά προγράμματα με υψηλά ποσοστά εγκρίσεων

One Stop Solutions & Turn Key Solutions

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα της ένταξης σας σε ενεργά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας καλώντας στο

210 3731771

Χρηματοδοτικά εργαλεία