Δανειοδότηση μέσω Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

δανειοδότηση μέσω ταμείου ανάκαμψης

Δανειοδότηση μέσω Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) εγκαινιάζεται μια νέα εποχή για την επιχειρηματικότητα στην οποία αναμένεται οι τράπεζες να χορηγήσουν δάνεια σε επιχειρήσεις από την πρώτη δόση ύψους 3,6 δις. ευρώ. Με την πρώτη δόση που εισέπραξε το ΤΑΑ προορίζονται το 1,72 δις. ευρώ να δοθούν σε επιχορηγήσεις και 1,85 δις. ευρώ υπό μορφή δανείου σε επιχειρήσεις. Μέχρι το τέλος του 2022 η Ελλάδα μπορεί να διεκδικήσει άλλα 5,6 δις. ευρώ για δάνεια και επιχορηγήσεις σε επιχειρήσεις.

Τρόπος Χρηματοδότησης του ΤΑΑ

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) στοχεύουν στη χρηματοδότηση σημαντικών ιδιωτικών επενδύσεων από Επιχειρήσεις και καλύπτουν από 30% έως το 50% του κόστους κάθε επενδυτικού σχεδίου.

Η ιδιωτική συμμετοχή καλύπτει τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού της επένδυσης, ενώ το εκάστοτε τραπεζικό ίδρυμα θα δανειοδοτήσει τουλάχιστον το 30%.

Επιτόκιο – Διάρκεια – Περίοδος Χάριτος

Η διάρκεια των δανείων είναι από 3 έως 15 χρόνια, ανάλογα με το είδος της επένδυσης με περίοδο χάριτος έως 3 χρόνια από την πρώτη εκταμίευση.

Συνδυασμός με τον Αναπτυξιακό Νόμο

Οι πόροι του ΤΑΑ μπορούν να συνδυαστούν και με επιχορήγηση μέσω του Αναπτυξιακού Νόμο, εφόσον έχει δημοσιευθεί η σχετική Απόφαση Υπαγωγής και το σύνολο της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τα ανώτερα όρια του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Τομείς Χρηματοδότησης

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να αφορά τουλάχιστον ένα από τους κάτωθι πυλώνες, οι οποίο ενδεικτικά αφορούν:

 • Εξωστρέφεια Επιχειρήσεων: Ανάπτυξη τουριστικών καταλυμάτων, Ανάπτυξη εξαγωγών γεωργικού τομέα, γενικότερες εξαγωγές κλπ.
 • Πράσινη Μετάβαση: ΑΠΕ, Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων, Διαχείριση Αποβλήτων, Συμπαραγωγή Υψηλής Απόδοσης, Θαλάσσιοι Λιμένες κλπ
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός: 5G, Οπτικές Ίνες, E-commerce, Cloud Services, Τεχνητή Νοημοσύνη κλπ.
 • Καινοτομία, Έρευνα, Ανάπτυξη: Δημιουργία νέου προϊόντος, πειραματική ανάπτυξη (υγεία/φάρμακα), έξυπνη γεωργία, κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών κλπ.
 • Συνεργασίες, Εξαγορές και Συγχωνεύσεις: Εξαγορές, κοινοπραξίες, συγχωνεύσεις, franchise, συνεταιρισμοί κλπ

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ενδεικτικά οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το ΤΑΑ είναι οι κάτωθι:

 • Aγορά, χρήση και διαμόρφωση γης (μέχρι το 30% του επενδυτικού σχεδίου).
 • Κατασκευή και αγορά κτιρίων
 • Εξοπλισμός
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Άυλα στοιχεία
 • Μετακινήσεις και μισθοδοσία που συνδέεται με το επενδυτικό σχέδιο
 • Λειτουργικά & αναλώσιμα έξοδα (επικοινωνία, ενέργεια, συντήρηση, μισθώματα, έξοδα διοίκησης, ασφάλιση κ.α.)
 • Υπηρεσίες Τρίτων
 • Κόστος κεφαλαίων
 • Δαπάνες προώθησης & επικοινωνίας (έως 30% του επενδυτικού σχεδίου)

Τρόπος Αξιολόγησης

Τα προς χρηματοδότηση επενδυτικά σχέδια, αξιολογούνται σε 2 φάσεις ως εξής:

α. Από το τραπεζικό ίδρυμα που υποδέχεται το υπό δανειοδότηση επενδυτικό σχέδιο και αξιολογεί την αξιοπιστία του εκάστοτε επενδυτή και τη βιωσιμότητα της επένδυσης.

β. Από τον πιστοποιημένο ανεξάρτητο ελεγκτή, ο οποίος αξιολογεί το επιλέξιμο επενδυτικό σχέδιο ως προς τους επενδυτικούς στόχους του δανειακού προγράμματος του ΤΑΑ

“Η εταιρεία μας

 • Υπηρεσίες «one stop solutions»: Υπηρεσίες Συμβούλου Επενδυτικών Προγραμμάτων
 • Υπηρεσίες «turn key solutions»: Τεχνική Υποστήριξη, επίβλεψη, project management, κατασκευή – έκδοση οικοδομικής άδειας
 • Υπεύθυνα δίπλα σας με Πολυετή Εμπειρία σε αδειοδοτήσεις – περιβαλλοντικές μελέτες
 • Πολυάριθμες Επιτυχίες σε Υποβολές Αιτημάτων
 • 12 χρόνια εμπειρία σε επενδυτικά προγράμματα του αναπτυξιακού νόμου
 • Υψηλά ποσοστά εγκρίσεων
 • Πάνω από 100 υπαγωγές έργων στον αναπτυξιακό νόμο
 • Παρακολούθηση έργου μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση του
 • Εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών, οικονομολόγων και περιβαλλοντολόγων για την καλύτερη υποστήριξη των έργων

ΘΕΛΕΤΕ ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ;

Καλέστε μας στο 210 37 31 771 ή συμπληρώστε τη διπλανή φόρμα και ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για αναλυτική ενημέρωση!

  Δυνατότητα κάλυψης Ιδίας Συμμετοχής 20% ΝΑΙΟΧΙ

  Call back
  +
  Καλέστε μας!