Τομείς

Είμαστε υπεύθυνα δίπλα σας με ολοκληρωμένη παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου, Μηχανικού και Συμβούλου Ανάπτυξης.

Η εταιρεία είναι στελεχωμένη από έμπειρο, εξειδικευμένο, επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό και σας παρέχει εγγυημένη μελέτη και κατασκευή για έργα “turn key solution”.

Εννοιές λύσεις χρηματοδότησης ”one stop solution” για έργα Ενέργειας και Τουρισμό από Αναπτυξιακά Προγράμματα και το Ταμείο Ανάκαμψης.