ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΕΡΓΑ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

Βιοαέριο

Η Ενεργειακή κρίση και η ανάγκη για ενίσχυση της παραγωγής ρεύματος από ΑΠΕ, κάνει την ανάγκη χρήσης του βιοαέριου πιο επιτακτική και πιο αναγκαία την παραγωγή βιοκαυσίμου από Βιοαέριο.

Το βιοαέριο είναι ένα ανανεώσιμο αέριο το οποίο παράγεται από αναερόβιους μικροοργανισμούς και αποτελείται κυρίως από μεθάνιο (την πηγή ενέργειας εντός του καυσίμου) και διοξείδιο του άνθρακα. Το αέριο αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί από τον άνθρωπο ως μια πηγή ανανεώσιμης ενέργειας.

Με την καύση του βιοαερίου παράγετε ηλεκτρισμός και θερμότητα ενώ με την χρήση πύργων απορρόφησης μπορεί να μετατραπεί η θερμότητα σε ψύξη επιτυγχάνοντας λοιπόν τριπαραγωγή.

Ο σχηματισμός βιοαερίου είναι γνωστός και με τον όρο βιομεθανοποίηση και επιτυγχάνεται συνήθως μέσω μιας διαδικασίας η οποία ονομάζεται αναερόβια χώνευση.

Η αναερόβια χώνευση είναι μία ανθρωπογενής διαδικασία αξιοποίησης της αναερόβιας ζύμωσης αποβλήτων και άλλων βιοδιασπώμενων υλικών.

Τα Οφέλη του Βιοαερίου

 • Παραγωγή ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας.
 • 20 Έτη σύμβαση πώλησης ρεύματος στη ΔΕΔΔΗΕ.
 • Επιχορήγηση έως 70% από τον Αναπτυξιακό Νόμο.
 • Δανειοδότηση της μονάδας από το ταμείο Ανάκαμψης με 0,35% επιτόκιο.
 • Απόρριψη προβληματικών αποβλήτων.
 • Απομάκρυνση αποβλήτων από τους χώρους υγειονομικής ταφής.
 • Παραγωγή λιπάσματος χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα.
 • Αποφυγή απελευθέρωσης αερίου ΧΥΤΑ και μείωση των εκπομπών άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

Η Τetris Βuilt Εnvironment μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας να μεγιστοποιήσει την απόδοση της επένδυσής σας.

 • Υπηρεσίες «one stop solutions»: Υπηρεσίες Συμβούλου Επενδυτικών Προγραμμάτων – Διαχείριση επιχορήγησης.
 • Υπηρεσίες «turn key solutions»: Τεχνική Υποστήριξη, επίβλεψη, project management.
 • Υπεύθυνα δίπλα σας με Πολυετή Εμπειρία και Πολυάριθμες Επιτυχίες σε Υποβολές Αιτημάτων
 • 12 χρόνια μελετητική εμπειρία σε έργα ενέργειας και επενδυτικά προγράμματα.
 • Πάνω από 100 έργα ενέργειας αδειοδοτήθηκαν από την εταιρεία μας.
 • Πάνω από 100 υπαγωγές έργων στον Αναπτυξιακό Νόμο.
 • Εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών, οικονομολόγων και περιβαλλοντολόγων για την καλύτερη υποστήριξη των έργων.

Εξειδίκευση σε Έργα Ενέργειας

Οι Υπηρεσίες μας:

 • Σύνταξη μελετών και Αδειοδότησης από αρμόδιες υπηρεσίες
 • Περιβαλλοντική μελέτη και Περιβαλλοντική αδειοδότησης
 • Σύνταξη Η/Μ μελετών
 • Κατάθεση μελέτης και αιτήματος στη ΔΕΔΔΗΕ
 • Έκδοση οικοδομικής άδειας
 • Μελέτη εγκατάστασης
 • Μελέτη κατασκευής
 • Θέση λειτουργείας του σταθμού

Καλέστε μας τώρα στο 210 37 31 771 για να σας ενημερώσουμε.