Αποθήκευση Ενέργειας

Τι είναι η αποθήκευση ενέργειας

Οι μονάδες αποθήκευσης συσσωρεύουν την περίσσεια παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, η οποία στη συνέχεια θα αξιοποιείται από το σύστημα ηλεκτρισμού σε περιπτώσεις έλλειψης.

Διακρίνονται σε συστήματα αποθήκευσης περιορισμένης χωρητικότητας (π.χ. συσσωρευτές) και σε συστήματα αποθήκευσης μεγάλης χωρητικότητας (π.χ. σταθμοί αντλησιοταμίευσης) αποθηκεύοντας την ενέργεια που παράγεται από κάποιο σταθμό ΑΠΕ.

Με τα συστήματα αποθήκευσης, μελλοντικά οι ΑΠΕ δύνανται να μετατρέπονται σε μονάδες βάσης, οι οποίες θα καλύπτουν βασικά φορτία του συστήματος, συμβάλλοντας στην ενεργειακή απόδοση.

Υπάρχουν πολλά πεδία εφαρμογής για τις τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης στο ηλεκτρικό δίκτυο ή σε μεμονωμένους καταναλωτές «πίσω από τον μετρητή». Η τεχνολογία αποθήκευσης ενέργειας μπορεί να αξιοποιηθεί με τη μορφή αυτόνομων συστημάτων ή με τη μορφή παραγωγής ενέργειας ως μέρος υβριδικών συστημάτων ή μικροδικτύων.


Σε ποιους απευθύνεται

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι πλέον υπόθεση μόνο των ηλεκτρικών εταιρειών. Ο κάθε ένας από εμάς μπορεί να παράγει και να αποθηκεύει ενέργεια στο σπίτι του, στη επιχείρηση του.

Το αυξημένο κόστος παραγωγής από συμβατικές πηγές και η χρέωση υπηρεσιών ηλεκτρικού δικτύου, ειδικά και στο net metering προτρέπει τους ιδιώτες και όχι μόνο να χρησιμοποιούν συστήματα αποθήκευσης.

Επίσης με το νέο νομοθετικό πλαίσιο επιτρέπεται η Αδειοδότηση και  η ίδρυση Σταθμών Αποθήκευσης μεγάλης ισχύος. Η ίδρυση μονάδες Αποθήκευσης εντάσσεται σε πρόγραμμα χρηματοδότησης από τον Αναπτυξιακό Νόμο Ελλάδας 2.0 .

Η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας αφορά πλέον όλους

parallax background

Η εταιρεία Tetris αναλαμβάνει

  1. Τον σχεδιασμό – ανάπτυξη μονάδων αποθήκευσης έως 30kw για Νet Μetering
  2. Τον Σχεδιασμό- Ανάπτυξη και  μελέτη για σταθμούς αποθήκευσης μεγάλης ισχύος
  3. Διαδικασίες Αδειοδότησης για σταθμούς αποθήκευσης μεγάλης ισχύος
  4. Την διαστασιολόγηση και την εξεύρεση κατάλληλου πιστοποιημένου εξοπλισμού σταθμού Αποθήκευσης
  5. Την Υποβολή Ένταξης σε πρόγραμμα λήψης χρηματοδότησης