Συμβουλευτικές Υπηρεσίες | Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

Η TETRIS Business δραστηριοποιείται 12 έτη στο χώρο της Συμβουλευτικής και παρέχει Υπεύθυνα και αξιόπιστα συμβουλευτικές υπηρεσίες Συμβούλου Ανάπτυξης και Τεχνικού Συμβούλου σε Επιχειρήσεις και ιδιώτες με σκοπό την μελετητική και αδειοδοτική ωρίμανση των επενδυτικών σχεδίων και την εξεύρεση του βέλτιστου Αναπτυξιακού προγράμματος χρηματοδότησης των.

Το τμήμα Συμβούλων της Tetris Business είναι στελεχωμένο από εξειδικευμένους Οικονομολόγους - Μηχανικούς - Περιβαλλοντολόγους και παρέχει ολοκληρωμένη συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη στα επενδυτικά σχέδια. Με πολυετή εμπειρία στο τομέα της Συμβουλευτικής έχει διεκπεραιώσει με επιτυχία πάνω από 100 εγκεκριμένα επενδυτικά σχεδία.

Απευθυνόμαστε σε επιχειρήσεις - ιδιώτες - επενδυτές - Επενδυτικά Fund που δραστηριοποιούνται στον τομέα της  παραγωγής Ενέργειας και του Τουρισμού.
Σας παρέχουμε Ολοκληρωμένες Λύσεις  υπηρεσίας Συμβούλου Ανάπτυξης και Τεχνικού Συμβούλου για  ‘Turn key solution’ έργα.

 

Η Εταιρεία Αναλαμβάνει Υπεύθυνα την πλήρη και αξιόπιστη συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη σε όλα τα στάδια της επένδυσης ,δηλαδή από την μελετητική ωρίμανση ενός επιχειρηματικού σχεδίου έως την επιτυχή υπαγωγή του σε πρόγραμμα επιχορήγησης και την υλοποίηση της επένδυσης .

Είμαστε μαζί σας :

 • Στον Στρατηγικό Σχεδιασμό της επένδυσης
 • Στην Συλλογή απαραίτητων δικαιολογητικών
 • Έως και την Επίβλεψη της υλοποίησης με σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου σας.

 Η Tetris Ειδικότερα αναλαμβάνει :

 • Τη Μελετητική Ωριμότητα του Επενδυτικού Σχεδίου,(Αιτήματα σε υπηρεσίες αρμόδιες για την αδειοδότηση, περιβαλλοντική μελέτη, έκδοση οικοδομικής άδειας κτλ.)
 • Την Ορθή προετοιμασία του φακέλου υποβολής
 • Τη Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης και Business plan
 • Την Σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας
 • Την Υποβολή μελετών και αιτήματος για Ένταξη του επιχειρηματικού σχεδίου σε προγράμματα Χρηματοδότησης από το TAA, από τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο "Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη" κ.α
 • Την Παρακολούθηση της διαδικασίας Αξιολόγησης
 • Την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Επενδυτικών σχεδίων έως την εκταμίευση με σκοπό την πλήρη και ομαλή εκταμίευση
 • Την Εκπόνηση εκτενούς έρευνας για εξεύρεση κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων & ευνοϊκών χρηματοδοτικών λύσεων.

Η εταιρεία μας παρέχει

 • Υπηρεσίες «one stop solutions»: Υπηρεσίες Συμβούλου Επενδυτικών Προγραμμάτων – Έκδοση Οικοδομικών Αδειών
 • Υπηρεσίες «turn key solutinons»: Τεχνική Υποστήριξη, επίβλεψη, project management, κατασκευή
 • Υπεύθυνα δίπλα σας με Πολυετή Εμπειρία και Πολυάριθμες Επιτυχίες σε Υποβολές Αιτημάτων
 • 12 χρόνια εμπειρία σε επενδυτικά προγράμματα του αναπτυξιακού νόμου
 • Υψηλά ποσοστά εγκρίσεων
 • Πάνω από 100 υπαγωγές έργων στον αναπτυξιακό νόμο
 • Παρακολούθηση έργου μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση του
 • Εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών, οικονομολόγων και περιβαλλοντολόγων για την καλύτερη υποστήριξη των έργων
 • Σύνταξη τεχνικών μελετών και ανάληψη διαδικασιών για τη λήψη Αδειοδότησης των επενδυτικών έργων