Συμβουλευτικές Υπηρεσίες | Consultants

Η TETRIS Built Environment δραστηριοποιείται 12 έτη στο χώρο της Συμβουλευτικής και παρέχει Υπεύθυνα και αξιόπιστα συμβουλευτικές υπηρεσίες Συμβούλου Ανάπτυξης σε Επιχειρήσεις και ιδιώτες με σκοπό την εξεύρεση του βέλτιστου Αναπτυξιακού προγράμματος χρηματοδότησης των επενδυτικών τους σχεδίων.

Το τμήμα Συμβούλων της Tetris Built Environment είναι στελεχωμένο από εξιδεικευμένους οικονομολόγους με πολυετή εμπειρία και έχει διεκπεραιώσει με επιτυχία πάνω από 100 εγκεκριμένα επενδυτικά σχεδία.

Απευθυνόμαστε σε επιχειρήσεις - ιδιώτες - επενδυτές -Επενδυτικά Fund που δραστηριοποιούνται στον τομέα της  παραγωγής Ενέργειας και του Τουρισμού.
Σας παρέχουμε Ολοκληρωμένες Λύσεις  υπηρεσίας Συμβούλου Ανάπτυξης και Τεχνικού Συμβούλου για  ‘Turn key solution’ έργα.

 

Η Εταιρεία Παρέχει σε επενδυτές την συνεχή, πλήρη και αξιόπιστη συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για όλα τα στάδια της επένδυσής τους.

Είμαστε μαζί σας :

 • Από τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της επένδυσής
 • Για την Συλλογή απαραίτητων δικαιολογητικών,
 • Επίβλεψη της υλοποίησης με σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου σας.

 Η Tetris Ειδικότερα αναλαμβάνει :

 • Τη Μελετητική Ωριμότητα του Επενδυτικού Σχεδίου,
 • Την ορθή προετοιμασία του φακέλου υποβολής.
 • Τη Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης και Business plan
 • Την σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας
 • Την υποβολή μελετών και αιτήματος για Ένταξη του επιχειρηματικού σχεδίου σε προγράμματα Χρηματοδότησης από TAA ,από τον Νέου Αναπτυξιακό Νόμο ‘’ Ελλάδα 2.0’’κ.α
 • Παρακολούθηση της διαδικασίας Αξιολόγησης
 • Την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Επενδυτικών σχεδίων έως την εκταμίευση με σκοπό την πλήρη και ομαλή Εκταμίευση 
 • Εκπονούμε εκτενή έρευνα για εξεύρεση κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων & ευνοϊκών χρηματοδοτικών λύσεων.

Γιατί Εμάς

Η Tetris Built δραστηριοποιείται με επιτυχία στην Συμβουλευτική και εξειδικεύεται σε Συμβουλευτικές υπηρεσίες για ένταξη σε προγράμματα χρηματοδότησης των Έργων Παραγωγής Ενέργειας και του Τουρισμού.

Αναπτυξιακός Νόμος Ελλάδα 2.0-Ταμειο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Η εταιρεία Tetris σας Αναλαμβάνει Υπεύθυνα και παρέχει ποιοτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες :

 • Υπηρεσίες «one stop solutions» Συμβούλου Επενδυτικών Προγραμμάτων
 • Συντάσσει τεχνικές μελέτες και αναλαμβάνει διαδικασίες για τη λήψη Αδειοδότησης των επενδυτικών έργων
 • Υπηρεσίες «turn key solutinons» σε επενδυτικά έργα με Τεχνική Υποστήριξη, επίβλεψη, project management, κατασκευή των επενδυτικών έργων
 • Υπεύθυνα δίπλα σας με Πολυετή Εμπειρία και Πολυάριθμες Επιτυχίες σε Υποβολές Αιτημάτων
 • 12 χρόνια εμπειρία σε επενδυτικά προγράμματα χρηματοδότησης και αναπτυξιακού νόμου - Υψηλά ποσοστά εγκρίσεων σε προγράμματα επιχορηγήσεων
 • Πάνω από 100 υπαγωγές έργων στον αναπτυξιακό νόμο
 • Παρακολούθηση έργου μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση τους & Εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών, οικονομολόγων και περιβαλλοντολόγων για την καλύτερη υποστήριξη των έργων
Καλέστε μας
+
Καλέστε μας