Κατασκευή Φωτοβολταϊκών Σταθμών και Νet Μetering

Η εταιρεία TETRIS Δραστηριοποιείται με επιτυχία 12 έτη στην Αδειοδότηση και την κατασκευή έργων παραγωγής Ενέργειας ΑΠΕ και Φ/Β πάρκων. Αναλαμβάνει υπεύθυνα και αξιόπιστα την Κατασκευή έργων παραγωγής ενέργειας ΑΠΕ - Φ/Β σταθμών, Eνεργειακής Αναβάθμισης με Net Metering σε επιχειρήσεις και εγκατάστασης  Φωτοβολταϊκών  Συστημάτων με Net Metering για κατοικίες.

Έχει αδειοδοτησει και εγκαταστήσει  πλήθος  φωτοβολταϊκα  πάρκα και Φ/Β συστήματα σε  επιχειρήσεις και κατοικίες τα οποία λειτουργούν απρόσκοπτα από το 2010 έως σήμερα.

Διαθέτει εμπορικό τμήμα προμήθειας εξοπλισμού για Φ/Β.

Οι Έμπειροι Μελετητές της Tetris είναι εξειδικευμένοι σε Ενεργειακά έργα και εκπονούν ενεργειακές μελέτες , μελέτες διαστασιολόγησης υλικών, έτσι ώστε να επιλέγεται κάθε φορά , ο κατάλληλος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός για κάθε έργο.

Η ομάδα μας απαρτίζεται από Μηχανικούς με πολυετή εμπειρία στα έργα Ενέργειας. Με τους Πολιτικούς Μηχανικούς και Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς επιλέγεται  η  βέλτιστη χωροθέτηση του Εξοπλισμού των Φ/Β συστημάτων (Φωτοβολταϊκών Πάνελ & Inverter). Καθώς, επίσης επιλέγεται ο κατάλληλο εξοπλισμό βάσεων με την βέλτιστη κλίση ανά περιοχή και θέση έργου.

Εξειδικευμένοι Τεχνικοί και Συνεργεία, πραγματοποιούν  τον έλεγχο της απόδοσης των υλικών ή Φωτοβολταϊκών πλαισίων πριν την τοποθέτηση τους .


Για τα έργα ΑΠΕ Επιλέγονται τα πιο ποιοτικά και δοκιμασμένα φωτοβολταϊκα πλαίσια - μετατροπείς - μπαταρίες -Μετασχηματιστές κτλ. ,ώστε για να έχουν οι σταθμοί υψηλές και εγγυημένες αποδόσεις. Σε όλες τις φάσεις έργου και της εγκατάστασης Χρησιμοποιούνται απολύτως πλήρως πιστοποιημένα υλικά και ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.

Η εταιρεία μας παρέχει Εγγύηση καλής εγκατάστασης και Ασφάλιση του έργου.