ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Η Tetris είναι Σύμβουλοι Μηχανικοί, με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στα έργα ενέργειας. Δραστηριοποιείται με επιτυχία από το 2010 στον Σχεδιασμό- Μελέτη - Αδειοδότηση & Εγκατάσταση έργων παραγωγής ενέργειας (ΑΠΕ).

Από το 2022 εξειδικεύεται στην διαστασιολόγηση, μελέτη και αδειοδότηση σταθμών Αποθήκευσης και Υβριδικών έργων. Καθώς η ενεργειακή αγορά μετασχηματίζεται, η ανάγκη αποθήκευσης γίνεται επιτακτικότερη. Η ενσωμάτωση συστημάτων αποθήκευσης στα φωτοβολταϊκά έργα αποτελεί μια υποχρεωτική και καινοτόμο κίνηση που αλλάζει το παιχνίδι, προσφέροντας πολλαπλά οφέλη.

Η Αποθήκευση μπορεί να μπει και σε κορεσμένο δίκτυο υπό προϋποθέσεις. Αντιμετωπίζει πλήρως προβλήματα που προκαλεί ο Κορεσμός του Δικτύου, καθώς και το πρόβλημα των περικοπών κατά τις μεσημεριανές ώρες, που προβλέπει 2-3 ώρες περικοπές έγχυσης και μηδενικές ταρίφες για τα έργα ΑΠΕ χωρίς αποθήκευση.

Η αποθήκευση προσφέρει την δυνατότητα ετεροχρονισμένης έγχυσης ενέργειας σε υψηλή τιμή πώλησης της ενέργειας κατά τις ώρες μεγάλης ζήτησης όπως νωρίς το πρωί που δεν παράγουν τα απλά φωτοβολταϊκά ή τις βράδυνες ώρες.

Ο κατάλληλος χρόνος ενσωμάτωσης των συστημάτων αποθήκευσης στα έργα ενέργειας είναι τώρα για όσους επενδυτές θέλουν να επωφεληθούν από τις νέες αγορές και τα επενδυτικά κίνητρα.

Τα Οφέλη της Προσθήκης Διατάξεων Αποθήκευσης σε Φωτοβολταϊκά πάρκα:

1. Δυνατότητα αδειοδότησης ενός φωτοβολταϊκού πάρκου με αποθήκευση και σύνδεσης του στο δίκτυο

2. Επενδυτικά Κίνητρα: Η μονάδα αποθήκευσης αυξάνει την κερδοφορία και δίνει μεγαλύτερες αποδόσεις λόγω α) της αποθήκευσης ενέργειας με χαμηλό κόστος και β) της υψηλής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις ώρες υψηλής ζήτησης.

 1. Κάνει βιώσιμη την επιχείρηση παραγωγής ενέργειας:Tα απλά φωτοβολταϊκά πάρκα εξαιτίας των υφιστάμενων και επερχόμενων υπό συζήτηση περικοπών, δεν θα είναι πλέον η κερδοφόρα και ικανή επιχείρηση ώστε να ικανοποιήσει τόσο τις απαιτήσεις του τραπεζικού δανεισμού της όσο και τα κέρδη που προσδοκά ο παράγωγος ενέργειας.
 2. Θα Μπορούν να μετέχουν Σε διαγωνισμό για ταρίφαμόνον τα φωτοβολταϊκά πάρκα που θα έχουν μονάδα αποθήκευσης.
 3. Εγγύηση προτεραιότητας έργου για έκδοση ορών σύνδεσης:Η κατάθεση αιτήματος αδειοδότησης ενός φωτοβολταϊκού σταθμού μαζί με προσθήκη συσσωρευτών, εξασφαλίζουν προτεραιότητα στην αδειοδότηση των Φ/Β έργων σε κατηγορία τύπου Δ(δ1,δ2) ως προς τον ΑΔΜΗΕ από την κατηγορία Ε &ΣΤ που εμπίπτουν τα απλά Φωτοβολταϊκά χωρίς αποθήκευση.
 4. Όταν έχει ξεκινήσει και βρίσκεται στο στάδιο αδειοδότησης ένα απλό φωτοβολταϊκό πάρκομπορεί να γίνει τροποποίηση άδειας και να προστεθεί μια μονάδα αποθήκευσης ώστε να δώσει προτεραιοποίηση στην αδειοδότηση του σταθμού.
 5. Δυνατότητα χρηματοδότησηςγια τα έργα ενέργειας με αποθήκευση μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων διευκολύνονται με χρηματοοικονομική ενίσχυση οι τεχνολογίες αποθήκευσης σε ΑΠΕ.
 6. Μείωση Εισαγωγών ρεύματος, Αύξηση Εξαγωγών:Η ενσωμάτωση των ΑΠΕ έχει ήδη μειώσει τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας και αυξήσει τις εξαγωγές, ενισχύοντας μαζικά την οικονομία.

Οικονομικά μεγέθη για την προσθήκη σταθμού αποθήκευσης σε φωτοβολταϊκά πάρκα:

 1. Αρχικό Κόστος και Απόσβεσηγια έργο ισχύος ΦΒ 500KW με αποθήκευση  1MW: Αν και το αρχικό κόστος επένδυσης είναι αυξημένο με μέσο κόστος μονάδας αποθήκευσης Ισχύος 1MW να κυμαίνεται από 470.000€/MW έργου, η συνολική επένδυση έχει σύντομο χρόνο απόσβεσης ιδίων κεφαλαίων και ετήσια καθαρή ροή μετρητών έως 90.000€ για εργα κατηγορίας Δ2  .Η αποθήκευση μαζί με την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση ισχύος 1MW ως συνολική επένδυση αποσβένεται σε διάστημα 3 ετών.
 2. Διπλασιασμός Εσόδων: Ενώ η τιμή αποζημίωσης για την ενέργεια που παράγεται είναι με πτωτική τάση και ανέρχεται έως τον 8/2024 σε 65,74 €/MWh για ένα απλό φωτοβολταϊκό πάρκο ,στον αντίποδα η τιμή πώλησης της ενέργειας από μονάδες αποθήκευσης είναι τουλάχιστον διπλάσιες και από 130€/MWh και άνω για ένα φωτοβολταϊκό πάρκο με μονάδα

Κατάλληλος Χρόνος για την Επένδυση Είναι ο σωστός χρόνος για επένδυση με ενσωμάτωση σταθμού αποθήκευσης σε έργο ΑΠΕ . Ο ΑΔΜΗΕ ήδη δέχεται αιτήσεις ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ θα ξεκινήσει να ανοίξει το δρόμο για νέες υποβολές σε έργα με αποθήκευση, προσφέροντας νέες επενδυτικές ευκαιρίες.

Η εταιρεία Tetris με πολυετή εμπειρία στην παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Τεχνικού & Οικονομικού Συμβούλου ,διαθέτει την Εξειδίκευση σε σταθμούς αποθήκευσης και αναλαμβάνει άμεσα και υπεύθυνα την Σύνταξη Μελετών και Διαδικασία Αδειοδότησης Υβριδικών σταθμών ΦΒ με Αποθήκευση, καθώς και την υποβολή μελέτης & Business Plan των έργων για τη λήψη χρηματοδότησης.

Η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Τεχνικού & Οικονομικού Συμβούλου.

Εξειδικευμένη ομάδα πολιτικού μηχανικού, ηλεκτρολόγου μηχανικού, οικονομολόγου και περιβαλλοντολόγου είναι δίπλα σας για την καλύτερη υποστήριξη του έργου σας.

 • Υπηρεσίες «one stop solutions»: Υπηρεσίες Τεχνικού & Οικονομικού Συμβούλου Επενδυτικών Προγραμμάτων
 • Υπηρεσίες «turn key solutions»: Μελετητική & Τεχνική Υποστήριξη, προμήθεια εξοπλισμού, εγκατάσταση & υπηρεσίες project management

Υπεύθυνα δίπλα σας με Πολυετή Μελετητική Εμπειρία και Εγκαταστάσεις σε έργα Ενέργειας.

 • 12 χρόνια εμπειρία σε Επενδυτικά Προγράμματα του Αναπτυξιακού Νόμου
 • Υψηλά ποσοστά εγκρίσεων
 • Πάνω από 100 εγκρίσεις σε έργα ενέργειας
 • Υποστήριξη & Παρακολούθηση του επενδυτικού έργου από την αδειοδότηση μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση

Οι Υπηρεσίες μας:

 • Σύνταξη Τεχνικών Μελετών, Σύνταξη Η/Μ Σχεδίων, Περιβαλλοντικών μελετών, κτλ
 • Διαδικασίες Αδειοδότησης σταθμών ΑΠΕ σε Υπηρεσίες και ΔΕΔΔΗΕ-ΡΑΕ
 • Τεχνική μελέτη - Διαστασιολόγηση Συστημάτων & Μπαταριών-Αποθήκευσης
 • Άδεια Μικρής κλίμακας και Μελέτη Εγκατάστασης
 • Σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών & Βusiness Plan
 • Υποβολή αιτημάτων για λήψη επιχορήγησης από Αναπτυξιακο Νόμο & ΕΣΠΑ
 • Μελέτη και σύνταξη φακέλου για λήψη Χρηματοδότησης μέσω ΤΑΑ, Αναπτυξιακής Τράπεζας κτλ
 • Προμήθεια εξοπλισμού Φ/Β πάρκων & Σταθμών Αποθήκευσης

Η Tetris Built Environment δραστηριοποιείται με πολυετή εμπειρία στην παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Τεχνικού & Οικονομικού Συμβούλου.

Καλέστε μας τώρα στο 210 37 31 771 για να σας ενημερώσουμε.