Σ.Η.Θ.Υ.Α. & Υδροπονία

Μια κερδοφόρα επιχειρηματική ευκαιρία αφορά τον τομέα Έργων Ενέργειας & Συμπαραγωγής με Φυσικό Αέριο και ειδικότερα την εφαρμογή των σταθμών Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α) με καύση Φυσικού Αερίου σε καλλιέργειες θερμοκηπίων με Υδροπονία και σκοπό την παραγωγή ηλεκτρισμού και τη πώληση στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και την εκμετάλλευση της θερμότητας για να λειτουργήσει με μηδενικά ενεργειακά κόστη ένα Υδροπονικό θερμοκήπιο.

Η επιχείρηση Σ.Η.Θ.Υ.Α. & Υδροπονία, ηλεκτροπαραγωγή ρεύματος με καύση φυσικού αερίου με σκοπό την πώλησή του για 20 έτη, ωφελείται με επιχορήγηση έως 50% μεσω του τρέχοντος Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, για τον οποίο μέχρι τέλους του 2021 αναμένεται η προκύρηξη του τελευταίου κύκλου υποβολών. Επίσης εντός του 2022 αναμένεται ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος "Ελλάδα 2.0" με επιχορήγηση έως 80%.

Ορισμός Σ.Η.Θ.Υ.Α.

«ΣΗΘΥΑ είναι η ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής (ή/και μηχανικής) και χρήσιμης θερμικής/ψυκτικής ενέργειας από την ίδια αρχική ενέργεια, στο πλαίσιο μόνο μίας διεργασίας»

Σε Κράτη όπως η Ολλανδία οι σταθμοί Σ.Η.Θ.Υ.Α. λειτουργούν πάνω από 15 έτη . Οι επιχειρήσεις Σ.Η.Θ.Υ.Α. με φυσικό αέριο και υδροπονικές καλλιέργειες είναι χωροθετημένες σε όλη την επικράτεια της χώρας, και η παραγόμενη ενέργεια καθώς και η υδροπονική παραγωγή αποτελούν το 20% και πλέον του ΑΕΠ της χώρας.

Ενημερωθείτε για τις επενδύσεις ΣΥΘΗΑ στα Θερμοκήπια

Ημερίδα της TETRIS BUILΤ ENVIRONMENT LTD και της HELIOSTAT LTD με την υποστήριξη της General Electric

Δυνατά σημεία της επένδυσης

  • Είναι εξαιρετικά συμφέρουσα και εμφανίζει ασφαλή και σταθερά εισοδήματα από σημαντικά υψηλές αποδόσεις, τόσο από την πώληση του παραγόμενου ρεύματος στο δίκτυο (ΔΕΔΔΗΕ) όσο και από την πώληση των παραγόμενων προϊόντων υδροπονίας από το Συνοδό έργο.
  • Είναι ασφαλής, αφού το ίδιο το Επενδυτικό έργο (μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής Ενέργειας από Φυσικό Αέριο και Υδροπονική καλλιέργεια) έχει τη δυνατότητα, από τη λειτουργία του και μόνον, να αποπληρώσει τοκοχρεολυτικές δόσεις.
  • Είναι δυναμική, με σταθερή κερδοφορία από την πώληση του ρεύματος στη ΔΕΔΔΗΕ, και με σαφείς προοπτικές κερδοφορίας δεδομένων και των θετικών προοπτικών στην τιμολόγηση και διαθεσιμότητα του φυσικού αερίου εν γένει, αλλά και της πρωτογενούς παραγωγής σε χώρα που ωφελείται του παράγοντα της ηλιοφάνειας και του ιδιαίτερα καλού κλίματος.
  • Ωφελείται χρηματοδότησης η οποία πραγματοποιείται α) σε μεγάλο ποσοστό και έως 50% από κεφάλαια μέσω του Νέου επενδυτικού νόμου 4399/2016 και β) με χαμηλότοκο τραπεζικό δανεισμό, για το υπολειπόμενο του έργου ποσό.

Σ.Η.Θ.Υ.Α. & ΥΔΡΟΠΟΝΙΑ

  • Η εφαρμογή των σταθμών Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε θερμοκήπια συνδυάζεται με παράλληλη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας και ψύξης, καθώς επίσης από την ατελή καύση του Φυσικού Αερίου και τον καθαρισμό των καυσαερίων μέσω ειδικών καταλυτών, το καθαρό διοξείδιο του άνθρακα (CO2) διοχετεύεται μέσα στο θερμοκήπιο και συμβάλλει στην ανάπτυξη των φυτών και στην αύξηση της παραγωγής κατά 20%. Στους σταθμούς Σ.Η.Θ.Υ.Α. , οι γεννήτριες παράγουν ηλεκτρική ενέργεια η οποία διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ και η θερμική ενέργεια των μηχανών, μέσου εναλλακτών, διοχετεύεται στο θερμοκήπιο.
  • Η τελική διαμορφωμένη τιμή Αγοράς Ενέργειας βάσει του Νόμου 4414/2016 της τιμολόγησης των Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., υπολογίζεται ως εξής: Ηλεκτροπαραγωγή σταθμού Σ.Η.Θ.Υ.Α.: 92€ + ΠΤ + 15% προσαύξηση λόγω χρήσης θερμότητας σε θερμοκήπιο +20% προσαύξηση τιμής λόγω διοχέτευσης Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2) στο θερμοκήπιο. Η Συνολική επαύξηση τιμής αγοράς είναι ίση με 35% + ΠΤ. Η εγκατάσταση πλησίον της θερμοκηπιακής μονάδας ενός σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας συνεπάγεται σημαντική εν δυνάμει εξοικονόμηση κόστους μιας και τα ενεργειακά κόστη της λειτουργίας του θερμοκηπίου μηδενίζονται από την παραγωγή ωφέλιμης θερμότητας και ψύξης.

ΥΔΡΟΠΟΝΙΑ

Η Υδροπονία είναι η επιστήμη καλλιέργειας σε θερμοκήπιο χωρίς χώμα (καλλιέργεια σε Νερό) και αποτελεί λύση στην ανάγκη για παραγωγή μεγάλης ποσότητας ποιοτικών προϊόντων (ανά στρέμμα συμβατικής καλλιέργειας παράγονται ετήσια 7-10 τόνοι ντομάτας, ενώ με την υδροπονία η παραγωγή αυξάνει σε 50 - 70 τόνους ανά στρέμμα). Τα προϊόντα της υδροπονικής καλλιέργειας είναι υψηλών προδιαγραφών και ποιότητάς, ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ως προς την εξαγωγή εξαιτίας του χαμηλού κόστους παραγωγής και τη χρήση μεθόδων καλλιέργειας φιλικών προς το περιβάλλον.