12 χρόνια επιτυχημένη παρουσία στον Τομέα Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε έργα ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

Virtual Net Billing με Αυτοπαραγωγή για φθηνό ρεύμα & πώληση ηλεκτρικού ρεύματος Μαζί!

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νέος Ν.5037/2023, με όλες τις νέες ρυθμίσεις για Φωτοβολταϊκά με αυτοκατανάλωση και ενεργειακές κοινότητες:

Καταργούνται οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας για εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό από επιχειρήσεις. Αντικαθίστανται στον Ν5037/2023 με τους σταθμούς παραγωγής virtual net billing.

Είναι πλέον διαθέσιμο για επαγγελματίες & επιχειρήσεις το απομακρυσμένο Virtual Net Billing.

Αδειοδοτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική και περιβαλλοντική νομοθεσία και απαιτείται η γνωμοδότηση ολων των αρμόδιων για αδειοδότηση υπηρεσιών προκειμένου να προσκομισθούν στον διαχειριστή δικτύου και να χορηγηθούν οι οριστικοί όροι σύνδεσης .

Ο συμψηφισμός της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τον σταθμό ΑΠΕ π.χ. από φωτοβολταϊκό πάρκο, γίνεται με την συνολική καταναλισκόμενη ενέργεια στις εγκαταστάσεις (ρολόγια ) της επιχείρησης εφόσον υποβάλει αίτημα ως μόνη της η επιχείρηση και ως αυτό-καταναλωτής, ή με των μελών της ενεργειακής κοινότητας εφόσον υποβάλει αίτημα ως Ενεργειακή κοινότητα.

To virtual net billing είναι η λύση Εξοικονόμησης Ενέργειας & Παραγωγής ενέργειας προς πώληση Μαζί.

Συνοπτικά με το νέο νομο 5037/23 προκύπτουν οι κάτωθι αλλαγές :

 1. Για το Net Metering, τα όρια τίθενται με βάση την συμφωνημένη ισχύ και ως 100 KW ανά παροχή.
 2. Η αυτοπαραγωγή γίνεται πλέον με ταυτοχρονισμό και επιτρέπει την πώληση της πλεονάζουσας ενέργειας. Αυτό ονομάζεται Net-Billing.
 3. Δεν υπάρχει ανώτατο όριο ισχύος στον εικονικό ετεροχρονισμένο συμψηφισμό. Ο μοναδικός περιορισμός είναι σε συνάρτηση με την χωρητικότητα του δικτύου που εξυπηρετεί τη θέση του έργου.
 4. Μόνη της η επιχείρηση ή μέσω κάποιας ενεργειακής κοινότητας μπορεί να προβεί σε εικονικό net-billing.
 5. Διευκολύνει την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών- Virtual Net Billing, με απομακρυσμένη θέση έργου σε σχέση με την εγκατάσταση κατανάλωσης.Net-Metering & Net-Billing.
 6. Η αποζημίωση - πώληση του Net-Billing αφορά το πλεόνασμα ενέργειας το οποίο μπορεί να πουλάει η επιχείρηση και να της αποφέρει επιπλέον κέρδη.
 7. H αυτοπαραγωγή με ετεροχρονισμένο συμψηφισμό ελαχιστοποιεί και μηδενίζει τα κόστη του λογαριασμού ρεύματος της επιχείρησης .
 8. Στην φωτοβολταϊκή εγκατάσταση επιτρέπεται να εγκατασταθεί μονάδα αποθήκευσης που αυξάνει το ποσοστό κερδοφορίας.
 9. Η τιμή πώλησης της πλεονάζουσας ενέργειας ως τον Αύγουστο του 2024 αντιστοιχεί σε 65,74 ανά MWH.
 10. Ωφελείται προγραμμάτων επιχορήγησης και χρηματοδότησης.

Ενεργειακός συμψηφισμός (Net Metering)με τον Ν.5037/23

prasini-paragogiki-ependisi-mme

Η παραγωγή Ενέργειας από το σύστημα Net Metering πρέπει να βρίσκεται εντός ή σε όμορο χώρο με την επιχείρηση που θέλει να συμψηφίσει τις καταναλώσεις της και να συνδέεται απευθείας με το ρολόι αυτής της επιχείρησης, Το όριο ισχύος ανέρχεται στο ποσό της συμφωνημένης ισχύος και έως 100kw.

Επιτρέπεται σε επιχειρήσεις έως 30/6 2023 να καταθέσουν στη Δεδδηε αίτημα για net metering έως 3mw.

Η Σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του Προμηθευτή και του αυτοπαραγωγού, έχει διάρκεια ισχύος 20 έτη.

Εξαιτίας της μικρής διαθεσιμότητας στο περιθώριο βραχυκύκλωσης και στο θερμικό περιθώριο των υποσταθμών των δικτύων η εξεύρεση κατάλληλης θέσης έργου είναι μια επείγουσα και κρίσιμη διαδικασία για την υλοποίηση των έργων Virtual Net Billing.

Η εταιρεία Tetris αντιλαμβανόμενη αυτή την δυσκολία των επενδυτών αναλαμβάνει υπεύθυνα την εξεύρεση και δέσμευση κατάλληλης γης προκειμένου την υλοποίηση των έργων καθώς και την σύνταξη μελετών και διαδικασία αδειοδότησης των σταθμών εικονικού συμψηφισμού.

Η εταιρεία μας παρέχει τις υπηρεσίες της σε turn key solution project, και αναλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού και εργασίες εγκατάστασης των σταθμών net metering & net billing που αδειοδοτεί.

To virtual net billing  είναι η  λύση εξοικονόμησης ενέργειας & Παραγωγής ενέργειας προς πώληση Μαζί.

 Η τιμή πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος θα είναι  65,74 €/MWh. Έως τον  Αύγουστο 2024.

To virtual net billing   αφορά επαγγελματίες και ευρεία γκάμα επιχειρήσεων όπως:

 • Βιομηχανίες - Κλινικές – Νοσοκομεία- Κέντρα αποκατάστασης-Οίκοι ευγηρίας -Ξενοδοχεία -Δομές φιλοξενίας.
 • Logistics - Εμπορικά κέντρα -Σχολικές και Αθλητικές εγκαταστάσεις - Αρτοποιεία & Επιχειρήσεις Διατροφής & Τροφίμων, κτλ.
Μελέτη | Κατασκευή | Προμήθεια εξοπλισμού Ολοκληρωμένες λύσεις & υπηρεσίες για Λήψη Επιχορήγησης

Υπηρεσίες οικονομικού συμβούλου

   
 • Σύνταξη οικονομικής Μελέτης του Έργου ή του Επενδυτικού Σχεδίου.
 • Σύνταξη προϋπολογισμού έργου.
 • Συλλογή υποστηρικτικών εγγράφων η μελετών.
 • Μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας.
 • Σύνταξη μελετών για την υποβολή της πρότασης υπαγωγής στο ΠΣΚΕ.
 • Business plan
 • Σύνταξη αιτήματος για λήψη χρηματοδότησης & επιχορήγησης από το ΤΑΑ: Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την υπαγωγή του έργου σας σε λήψη επιχορήγησης και χρηματοδότησης με ευνοϊκούς ορούς (ΤΑΑ)

  Τρόπος Χρηματοδότησης σε Έργα ΑΠΕ

  • Φωτοβολταϊκά πάρκα (με τραπεζική δανειοδότηση)
  • Νet metering επιχειρήσεων (σε πρόγραμμα επιχορήγησης & TAA)
  • Net metering οικιακό σύστημα (με τραπεζική δανειοδότηση)
  • Αποθήκευση ενέργειας (από τον Αναπτυξιακό Νόμο)
  • ΣΗΘΥΑ (από τον Αναπτυξιακό Νόμο)
  • Ενεργειακή αναβάθμιση Ξενοδοχείων (από τον Αναπτυξιακό Νόμο & ΤΑΑ)

  Τεχνική - Κατασκευαστική Εταιρία - Σύμβουλοι Μηχανικοί

  • Υπεύθυνα Αναλαμβάνουμε την Αδειοδότηση των ΑΠΕ από τις αρμόδιες υπηρεσίες και ΔΕΔΔΗΕ.
  • Αξιόπιστη σύνταξη Μελέτης του Φωτοβολταϊκού Συστήματος από Έμπειρους Μηχανικούς.
  • Προμήθεια – Πώληση ποιοτικού εξοπλισμού για να έχετε εγγυημένες και μεγάλες αποδόσεις στο έργο σας.
  • Παρέχουμε εγγύηση στην παράδοση έργου για ποιοτική και γρήγορη εγκατάσταση.
  • Αναλαμβάνουμε την κατασκευή:
   • Φωτοβολταϊκών Πάρκων
   • Net Metering επιχειρήσεων
   • Αποθήκευσης Ενέργειας
   • ΣΗΘΥΑ
   • Ενεργειακής αναβάθμισης Ξενοδοχείων
   • Οικιακού Φωτοβολταϊκού Συστήματος.

  Πώληση Προϊόντων

  • Φωτοβολταϊκά πλαίσια Υψηλής απόδοσης, αρίστης ποιότητας και σε πολύ καλή σχέση τιμής - ποιότητας ( Monocrystalline, polycrystalline,Bifacial, Glass to Glass)
  • Inverter
  • Βάσεις στήριξης
  • Υποσταθμοί Μέσης Τάσης
  • Μετρητές παραγωγής ενέργειας

  Γιατί να προτιμήσω την Tetris Built;

  • Η Tetris Built είναι Στελεχωμένη από Μηχανικούς με πολυετή εμπειρία στις Ανανεώσιμες πήγες ενέργειας. Τα στελέχη και οι τεχνικοί της εταιρείας παρέχουν υψηλού ποιοτικού επιπέδου υπηρεσίες.
  • 100% επιτυχία στον σχεδιασμό και στην εγκατάσταση έργων ΑΠΕ και Φωτοβολταϊκών Σταθμών με απρόσκοπτη λειτουργία τους επί 12 συνολικά έτη.
  • Από το 2013 έως σήμερα έχει αδειοδοτήσει και εγκαταστήσει με το κλειδί στο χέρι, πλήθος σταθμών ΑΠΕ και Φωτοβολταϊκών πάρκων επι εδάφους και σε στέγες.
  • H εταιρεία διαθέτει τεράστια εμπειρία στην Υποβολή και διαχείριση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων για Λήψη Χρηματοδότησης σε Έργα Ενέργειας και Ενεργειακή Αναβάθμιση Ξενοδοχείων.
  • Εγγυόμαστε αξιόπιστες και εφηρμοσμένες Ποιοτικές Λύσεις Φωτοβολταϊκών συστημάτων για την επιχείρηση σας και την κατοικία σας.

   

  Παράγω Ενέργεια = Κερδίζω Χρήματα

  Καλέστε μας άμεσα στο 210 3731771 για την ενημέρωση σας.

  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Φ/Β NET METERING

  Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών σε:
  • Οικίες
  • Βιομηχανίες, Παραγωγικές Μονάδες, Εργοστάσια
  • Κλινικές
  • Ξενοδοχειακές Μονάδες , Ενοικιαζόμενα Δωμάτια
  • Γραφεία, Τηλεφωνικά Κέντρα, Εταιρείες κλπ.
  • Άλλες Εφαρμογές

  Οικιακό Net Metering
  Φ/Β 6-10 Kw
  Επαγγελματικό Net Metering
  Φ/Β 10-20 Kw
  Επαγγελματικό Net Metering
  Φ/Β 20-25 Kw
  Επαγγελματικό Net Metering
  Φ/Β >50 Kw
  Συνεργαζόμενα εργοστάσια για την προμήθεια εξοπλισμού είναι:

  Καλέστε μας τώρα στο 210 37 31 771 για να σας ενημερώσουμε.