12 χρόνια επιτυχημένη παρουσία στον Τομέα Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε έργα ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

Virtual Net Billing με Αυτοπαραγωγή για φθηνό ρεύμα & πώληση ηλεκτρικού ρεύματος Μαζί!

O νέος Ν.5037/2023 διευκολύνει την υλοποίηση φωτοβολταϊκών πάρκων με διπλό παραγόμενο αποτέλεσμα ταυτόχρονα α) την πώληση της πλεονάζουσας παραγόμενης ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά & β) την αυτοκατανάλωση με κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης σε ρεύμα.

Το έργο ΑΠΕ Νet Βilling απευθύνεται σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις με επαγγελματικό ΑΦΜ και επαγγελματικό ρολόι καταναλώσεων.

Το φωτοβολταϊκό πάρκο μπορεί να είναι virtual και να βρίσκεται σε απομακρυσμένη θέση σε σχέση με το επαγγελματικό ρολόι των καταναλώσεων που θα συμψηφίζει.

To Νet Βilling θα είναι εφεξής η λύση εξοικονόμησης ενέργειας & Παραγωγής ενέργειας προς πώληση Μαζί.

Απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες και όλες τις επιχειρήσεις που θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος  & έχουν το επενδυτικό ενδιαφέρον να υλοποιήσουν φωτοβολταϊκά πάρκα  για πώληση της ενέργειας.

Συνοπτικά με το νέο Νόμο 5037/23 προκύπτουν τα κάτωθι:

 1. Δεν υπάρχει όριο μεταξύ κατανάλωσης και της ισχύς του πάρκου Net Billing. Ο μοναδικός περιορισμός σχετικά με ποια μπορεί να είναι η ισχύς ενός φωτοβολταϊκού πάρκου net billing θα είναι σε συνάρτηση με την ύπαρξη ή μη επαρκούς χωρητικότητας του δικτύου στη θέση του έργου.
 2. Η αυτοπαραγωγή γίνεται πλέον με ταυτοχρονισμό και επιτρέπει την πώληση της πλεονάζουσας ενέργειας με σταθερή τιμή αποζημίωσης στα 65,74€/mwh χωρίς διαγωνισμό.
 3. Η Σταθερή τιμή αποζημίωσης της πλεονάζουσας ενέργειας βάση του  Ν. 5037/23  προσδίδει σημαντικό επενδυτικό κίνητρο.
 4. Η Σταθερή τιμή αποζημίωσης της πλεονάζουσας ενέργειας και οι σταθερές αποδόσεις διευκολύνουν την δανειοδότηση των έργων Net Billing.
 5. H αυτοπαραγωγή με ταυτοχρονισμό στον  συμψηφισμό ελαχιστοποιεί και μηδενίζει τα κόστη του λογαριασμού ρεύματος της επιχείρησης.
 6. Στην φωτοβολταϊκή εγκατάσταση  Net Billing επιτρέπεται να εγκατασταθεί μονάδα αποθήκευσης για να διευκολύνει την αδειοδότηση σε περίπτωση κορεσμού δικτύων , καθώς επίσης αυξάνει το ποσοστό κερδοφορίας και παρέχει ασφάλεια έναντι των επερχόμενων μειώσεων από στατικούς και δυναμικούς περιορισμούς και «κόφτες».

prasini-paragogiki-ependisi-mme

Η εταιρεία μας παρέχει τις υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου σε turn key solution project. Αναλαμβάνει Υπεύθυνα την Μελέτη φωτοβολταϊκών συστημάτων τη Διαστασιολόγηση σταθμών αποθήκευσης & Αδειοδότηση των έργων Net Billing έως και την προμήθεια και εγκατάσταση των σταθμών.

tetris-net-billing-pinakas-3

tetris-net-billing-pinakas-4

Μελέτη | Κατασκευή | Προμήθεια εξοπλισμού
Ολοκληρωμένες λύσεις & υπηρεσίες για Λήψη Επιχορήγησης

Μελετητική -Τεχνική Εταιρία - Σύμβουλοι Μηχανικοί

 • Υπεύθυνα Αναλαμβάνουμε την Αδειοδότηση των ΑΠΕ από τις αρμόδιες υπηρεσίες και ΔΕΔΔΗΕ
 • Σύνταξη Μελέτης του Φωτοβολταϊκού Συστήματος & Σταθμών Αποθήκευσης από Έμπειρους Μηχανικούς
 • Προμήθεια – Πώληση εξοπλισμού
 • Παρέχουμε εγγύηση στην παράδοση έργου για ποιοτική και γρήγορη εγκατάσταση
 • Αναλαμβάνουμε την κατασκευή:
  • Φωτοβολταϊκών Πάρκων
  • Σταθμών αποθήκευσης Ενέργειας
  • Net Metering επιχειρήσεων
  • Zero Feed in Συστημάτων

Τρόπος Χρηματοδότησης σε Έργα ΑΠΕ

 • Φωτοβολταϊκά πάρκα (με τραπεζική δανειοδότηση)
 • Νet metering επιχειρήσεων (σε πρόγραμμα επιχορήγησης & TAA)
 • Net metering οικιακό σύστημα (με τραπεζική δανειοδότηση)
 • Αποθήκευση ενέργειας (από τον Αναπτυξιακό Νόμο και Αναπτυξιακή τράπεζα,ΤΕΠΙΧ)
 • Ενεργειακή αναβάθμιση Ξενοδοχείων (από τον Αναπτυξιακό Νόμο & ΤΑΑ)

Υπηρεσίες οικονομικού συμβούλου

 • Σύνταξη οικονομικής Μελέτης του Έργου ή του Επενδυτικού Σχεδίου
 • Σύνταξη προϋπολογισμού έργου
 • Συλλογή υποστηρικτικών εγγράφων η μελετών
 • Μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας
 • Σύνταξη μελετών για την υποβολή της πρότασης υπαγωγής στο ΠΣΚΕ
 • Business plan

Καλέστε μας τώρα στο 210 37 31 771 για να σας ενημερώσουμε.