19 Φεβρουαρίου 2019

Καθεστώς Αναπτυξιακού Νόμου «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 3η Προκήρυξη

[…]
17 Φεβρουαρίου 2019

Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας στην Περιφέρεια Ηπείρου

[…]
11 Φεβρουαρίου 2019

Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

[…]
10 Φεβρουαρίου 2019

Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

[…]
21 Ιουλίου 2018

«Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» – Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό και στην υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης και πιστοποίησης

[…]
2 Οκτωβρίου 2017

Καινοτομία στην υδατοκαλλιέργεια

[…]
Call back
+
Call back