Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Χρηματοδότησης | Financial Consultants

Η TETRIS Built Environment παρέχει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες της για την εξεύρεση κεφαλαίων και χρηματοδότηση των επιχειρήσεων από τράπεζες και επενδυτικά fund, καθώς συντάσσει μελέτες για λήψη επιχορήγησης από Επενδυτικά Προγράμματα Επιχορηγήσεων (Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά προγράμματα κτλ).

Ειδικότερα, αναλαμβάνει πλήρως :

  • τη σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών
  • τη σύνταξη επιχειρησιακών σχεδίων( Business plan)
  • την υποβολή μελετών & αιτημάτων σε επενδυτικά προγράμματα
  • την εξεύρεση των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων για το project ή την επιχείρηση
  • την εξεύρεση κεφαλαίων ή στρατηγικών επενδυτών & ευνοϊκών χρηματοδοτικών λύσεων

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ I BUSINESS PLAN

Ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί σημείο αναφοράς για την ίδια την επιχείρηση καθώς και την μελλοντική επένδυση που θα αποβλέπει στο να ισχυροποιήσει την επιχείρηση στις προκλήσεις του μέλλοντος και στον ανταγωνισμό, καθώς θα προσβλέπει σε αύξηση της κερδοφορίας και της απόδοσης των κεφαλαίων. Επίσης είναι απαραίτητο εργαλείο στην επίτευξη του στόχου να προσελκύσει ο ιδιώτης ή η επιχείρηση ,η το ξενοδοχείο τους μελλοντικούς επενδυτές .

To BP (BUSINESS PLAN) αποτελεί πλέον την απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αιτημάτων σε προγράμματα και επενδυτικά προγράμματα επιχορηγήσεων και εν γένη χρηματοδότησης από δημόσιους φορείς (ΥΠΑΝ) ,ETEAN κτλ και από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς η δημιουργία ενός οικονομικού πλάνου και η περιγραφή των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων στόχων είναι ένα εργαλείο στην αξιολόγηση των αιτημάτων για τη λήψη χρηματοδότησης.

Το επιχειρηματικό σχέδιο επιτρέπει στον κάθε Νέο επιχειρηματία να καταγράψει την επιχειρηματική του ιδέα αξιολογώντας την εμπορική, οικονομική και χρηματοδοτική προοπτική της. Αποτελεί σημαντικό εργαλείο προγραμματισμού και ελέγχου των μελλοντικών του δραστηριοτήτων και είναι ένα μέσο για να επικοινωνήσει την επιχειρηματική του ιδέα σε έναν υποψήφιο συνεργάτη ή χρηματοδότη.


Το επιχειρηματικό σχέδιο Σε Τουριστικές Επιχειρήσεις

Ένα επιχειρηματικό σχέδιο σε τουριστικές επιχειρήσεις αποτελεί εργαλείο για τη διαμόρφωση μιας εναλλακτικής στρατηγικής και ανάπτυξης νέων μορφών τουρισμού, και βελτίωσης των υφιστάμενων υπηρεσιών καθώς και στην εξεύρεση στρατηγικών επενδυτών και των απαραίτητων κεφαλαίων για την αναβάθμιση του και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε ένα τομέα ιδιαίτερα απαιτητικό.

Call back
+
Call back