Διαχείριση σε ακίνητα για χρήση Airbnb

Η TETRIS BUILT προτείνει και αναλαμβάνει την αξιοποίηση και τη διαχείριση επενδυτικών ακινήτων & οικιστικών ακινήτων χρήσης Airbnb και παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης των επενδυτικών ακίνητων.


Είμαστε υπεύθυνα δίπλα σας και με αξιοπιστία, τεχνογνωσία και αισθητική, ενισχύουμε τη στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησης σας και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου.

Καλέστε μας
+
Καλέστε μας