Υπηρεσίες Συμβούλου σε Τουριστικές Επενδύσεις

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες Συμβούλου στο Real estate, από το στάδιο της εξεύρεση του κατάλληλου τουριστικού ακίνητου ή ξενοδοχειακής Μονάδας και την προώθηση επενδυτικών ακινήτων στους κατάλληλους ενδιαφερομένους επιχειρηματίες & επενδυτές, τα επενδυτικά Funds και στρατηγικούς επενδυτές από τη εσωτερική και τη διεθνή αγορά που δραστηριοποιούνται σε επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και ειδικότερα στον τομέα του Τουρισμού στον οποίο μεγιστοποιείται η απόδοση της επένδυσης τους από την υψηλή κερδοφορία που παρουσιάζουν οι τουριστικές επιχειρήσεις και τα τουριστικά ακίνητα.


Ο τουρισμός στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας συνεχή αυξητική πορεία στα έσοδα και στις αφίξεις επισκεπτών, και γνωρίζοντας τη συνεχή προσπάθεια των τουριστικών επιχειρήσεων να αξιοποιηθούν στηρίζουμε την επιχείρηση σας για συνεργασίες και τοποθέτηση στρατηγικών επενδυτών η operators και επενδυτικών fund στο τομέα του Τουρισμού, που θα προσδώσουν το πλεονέκτημα ανταγωνιστικής και υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσίας.

Call back
+
Call back