Υπηρεσίες για Hotels & Resorts

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα του τουρισμού και ειδικότερα καλύπτει συμβουλευτικά και κατασκευαστικά τις σύγχρονες ανάγκες των ξενοδοχειακών μονάδων.

Ανακαίνιση | Ενεργειακή αναβάθμιση | Χρηματοδότηση | Προώθηση σε πώληση


ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & RESORTS

  • Σύμβουλοι Αξιοποίησης και Ανάπτυξης
  • Σχεδιασμός & Μελέτη
  • Κατασκευή & Ανακαίνιση
  • Σύμβουλοι χρηματοδότησης
  • Διαχείριση & Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου
  • Σύμβουλοι Αξιοποίησης Τουριστικών Ακινήτων & Ξενοδοχείων
Call back
+
Call back