Υπηρεσίες για Hotels & Resorts

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα του τουρισμού και ειδικότερα καλύπτει
Συμβουλευτικά με οικονομικούς συμβούλους, τις ανάγκες των ξενοδοχείων για λήψη
επιχορήγησης και χρηματοδότησης.

Mε έμπειρο εξειδικευμένο και επιστημονικό προσωπικό μηχανικών - μηχανολόγων –
περιβαλλοντολόγων αναλαμβάνει αδειοδότηση και τεχνικά έργα σε ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις.

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα για ξενοδοχειακές μονάδες:

Ανακαίνιση | Ενεργειακή αναβάθμιση | Ένταξη σε Χρηματοδότηση


ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & RESORTS

  • Σύμβουλοι χρηματοδότησης Σχεδιασμός & Μελέτη
  • Αδειοδότηση
  • Κατασκευή & Ανακαίνιση
  • Διαχείριση & Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου
Call back
+
Call back