Αδειοδότηση - Κατασκευή – Ανακαίνιση – Project Management Ξενοδοχείων

Η εταιρεία Tetris αναλαμβάνει την σύνταξη Τεχνικών Μελετών και Αδειοδότησης των
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε την ανακαίνιση – κατασκευή
ξενοδοχειακών μονάδων. Παρέχουμε γρήγορη εξυπηρέτηση και αξιόπιστο αποτέλεσμα
στην παράδοση μελετών και υλοποίηση έργων.

Το εξειδικευμένο, επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας μας:
μηχανικοί - περιβαλλοντολόγοι- μηχανολόγοι – πολιτικοί μηχανικοί
είναι υπεύθυνα δίπλα σας με ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών από την αδειοδότηση
έως και την υλοποίηση του έργου.


    Είμαστε υπεύθυνα δίπλα σας με την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και την ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών.