Φωτοβολταϊκά

Εγκατάσταση Φ/Β πάρκων | Αγορά – Πώληση Φωτοβολταϊκών | Προμήθεια Εξοπλισμού

Η TETRIS Built Environment δραστηριοποιείται 12 έτη με τον τομέα των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Α.Π.Ε και ΣΗΘΥΑ.

Η εταιρεία μας αναπτύσσει Φωτοβολταϊκά Πάρκα για ιδιώτες (προμήθεια εξοπλισμού – εγκατάσταση) και παρέχει τις υπηρεσίες της αξιόπιστα και με γρήγορη παράδοση των έργων.

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες Τεχνικού συμβούλου στην προμήθεια εξοπλισμού / εγκατάσταση των Φωτοβολταικών πάρκων με σεβασμό στην ποιότητα και την ασφάλεια στην κατασκευή.

Αγορά – Πώληση Φωτοβολταϊκών Πάρκων και Φωτοβολταϊκών Αδειών

Επενδυτές που ενδιαφέρονται να αγοράσουν ή να πουλήσουν Φωτοβολταικά Πάρκα και Άδειες Φωτοβολταικών Σταθμών. Μπορούν να επικοινωνήσουν άμεσα μαζί μας στο 2103731771 και να συμπληρώσουν ρα στοιχεία επικοινωνίας τους στις κάτωθι φόρμες.


Τι θα ισχύει για την εγκατάσταση αγροτικών φ/β

Προοπτικές βιωσιμότητας:

Ένας κατ’ επάγγελμα αγρότης (φυσικό πρόσωπο) που θα εγκαταστήσει φ/β ισχύος έως 500 Kw θα απολαμβάνει τιμή πώλησης (Τιμή Αναφοράς) της παραγόμενης ενέργειας ίσης με την τιμή που προέκυψε κατά τις τρεις (3) προηγούμενες πριν από την τελευταία ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία φ/β σταθμών ή αν δεν έχουν διενεργηθεί διαγωνισμοί στην κατηγορία, στην ίδια τεχνολογία προσαυξημένη κατά 10%.

Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε μια τιμή κοντά στα 0,075 ευρώ / ΚWh.

Έως δύο έργα ανά φυσικό πρόσωπο:

Όπως προβλέπει το ψηφισθέν νομοσχέδιο, ένα φυσικό πρόσωπο (εν προκειμένω ο κατ’ επάγγελμα αγρότης) έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει έως δύο έργα εγκατάστασης φ/β με ισχύ έως 500 Κw έκαστο (και όχι αθροιστικής ισχύος).

Αυτό σημαίνει ότι δίνεται η δυνατότητα σε έναν αγρότη να υλοποιήσει νέο έργο φ/β ισχύος έως 500 Kw, ακόμα και αν είχε ήδη ολοκληρώσει ένα έργο ισχύος 100 Kw.