Φωτοβολταϊκά

Η TETRIS Built Environment δραστηριοποιείται εκτενώς στον τομέα των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και στους σταθμούς Συμπαραγωγής με καύση Φυσικού αερίου(Σ.Η.Θ.Υ.Α.).

Ειδικότερα ως προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αναλαμβάνει την Αδειοδότηση και την εκπόνηση όλων των απαραίτητων Τεχνικών μελετών, Ηλεκτρομηχανολογικών | Περιβαλλοντικών μελετών | Μελετών εφαρμογής, έως την προμήθεια και εγκατάσταση του κατάλληλου εξοπλισμού.

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες Τεχνικού συμβούλου και Κατασκευής των Έργων με σεβασμό στην ποιότητα και την ασφάλεια.

Ανοίγονται δρόμοι στα αγροτικά φωτοβολταϊκά με νόμο του ΥΠΕΝ

Βιώσιμη τιμή στους κατ’ επάγγελμα αγρότες, έως δύο έργα ανά άτομο


Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο (7 Μαρτίου 2019), ως προς τα προνόμια που θα παρέχονται από 1/1/2020 στους κατ’ επάγγελμα αγρότες που επιθυμούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Βασικό προνόμιο, αυτό της προσαυξημένης τιμής πώλησης της παραγόμενης ενέργειας κατά 10%, όπως θα ισχύει και για τις Ενεργειακές Κοινότητες.


Τι θα ισχύει για την εγκατάσταση αγροτικών φ/β

Προοπτικές βιωσιμότητας:

Ένας κατ’ επάγγελμα αγρότης (φυσικό πρόσωπο) που θα εγκαταστήσει φ/β ισχύος έως 500 Kw θα απολαμβάνει τιμή πώλησης (Τιμή Αναφοράς) της παραγόμενης ενέργειας ίσης με την τιμή που προέκυψε κατά τις τρεις (3) προηγούμενες πριν από την τελευταία ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία φ/β σταθμών ή αν δεν έχουν διενεργηθεί διαγωνισμοί στην κατηγορία, στην ίδια τεχνολογία προσαυξημένη κατά 10%.

Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε μια τιμή κοντά στα 0,075 ευρώ / ΚWh.

Έως δύο έργα ανά φυσικό πρόσωπο:

Όπως προβλέπει το ψηφισθέν νομοσχέδιο, ένα φυσικό πρόσωπο (εν προκειμένω ο κατ’ επάγγελμα αγρότης) έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει έως δύο έργα εγκατάστασης φ/β με ισχύ έως 500 Κw έκαστο (και όχι αθροιστικής ισχύος).

Αυτό σημαίνει ότι δίνεται η δυνατότητα σε έναν αγρότη να υλοποιήσει νέο έργο φ/β ισχύος έως 500 Kw, ακόμα και αν είχε ήδη ολοκληρώσει ένα έργο ισχύος 100 Kw.

Call back
+
Call back