ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΚΑΙ ZERO FEED IN ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ξενοδοχεία – Βιομηχανίες – Logistics – Μονάδες Μεταποίησης – Κέντρα Αποκατάστασης

Ως Νet Metering νοείται ο συμψηφισμός της εγχεόμενης στο δίκτυο ενέργειας από σταθμό παραγωγής με την απορροφώμενη ενέργεια στην εγκατάσταση κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού.

Σε αυτή την περίπτωση ιδιώτες ή επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από μείωση έως και μηδενικό λογαριασμό ρεύματος.

Ως Zero Feed in νοείται η ιδιοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τοπικό σταθμό παραγωγής με την περίσσεια ενέργεια να μην εγχέεται στο δίκτυο με αποτέλεσμα, ανά περίπτωση, να μην είναι απαραίτητη η ύπαρξη διαθέσιμου δικτύου ΔΕΔΔΗΕ για την ολοκλήρωση της αδειοδότησης. Και πάλι επιτυγχάνεται μείωση του καταναλισκόμενου ρεύματος και άρα του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος.

Και για τις δύο περιπτώσεις επιτρέπεται η εγκατάσταση του σταθμού παραγωγής όχι απαραίτητα επί του χώρου του σημείου κατανάλωσης, αλλά και σε όμορο χώρο.

Οφέλη Zero Feed in

 • Άμμεσα Μεγάλη μείωση των εξόδων σε λογαριασμούς ρεύματος
 • Εύκολη και άμεση εγκατάσταση
 • Σύνδεση στη Χαμηλή τάση
 • Καθίσταται δυνατή εγκατάσταση και σε κορεσμένα δίκτυα
 • Ευέλικτη λειτουργία (αυτόνομα και με σύνδεση στο δίκτυο)
 • Ως επιμέρους δραστηριότητα θα ωφεληθεί επιχορήγησης από τον Αναπτυξιακό Νόμο
 • Δανειοδότηση με ελάχιστο επιτόκιο από 0,35% από το Ταμείο Ανάκαμψης
 • Σύντομη απόσβεση της επένδυσης

Η εταιρεία μας προσφέρει πλήρης Υπηρεσίες Υποστήριξης Τεχνικού και οικονομικού συμβούλου για:

 • Σύνταξη μελετών και αιτημάτων Αδειοδότησης
 • Τεχνική μελέτη- Διαστασιολόγηση συστήματος
 • Υποβολή σε επιχορήγηση του Αναπτυξιακού Νόμου & ΕΣΠΑ (αναμενόμενο)
 • Χρηματοδότηση μέσω ΤΑΑ
 • Προμήθεια εξοπλισμού
 • Κατασκευή & εγκατάσταση έως και τη θέση λειτουργείας

Η επιλογή σας για εγκατάσταση ενός φωτοβολταικό συστήματος, θα μεγιστοποιήσει την απόδοση της επιχείρησης σας και θα ελαχιστοποιήσει τους λογαριασμούς ρεύματος.

 • Υπηρεσίες «one stop solutions»: Υπηρεσίες Συμβούλου Επενδυτικών Προγραμμάτων.
 • Υπηρεσίες «turn key solutions»: Τεχνική Υποστήριξη, προμήθεια εξοπλισμού, εγκατάσταση.
 • Υπεύθυνα δίπλα σας με Πολυετή Μελετητική Εμπειρία και Εγκαταστάσεις σε έργα Ενέργειας.
 • 12 χρόνια εμπειρία σε Επενδυτικά Προγράμματα του Αναπτυξιακού Νόμου.
 • Υψηλά ποσοστά εγκρίσεων.
 • Πάνω από 100 έργα ενέργειας.
 • Υποστήριξη & Παρακολούθηση έργου από την αδειοδότηση μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση.
 • Εξειδικευμένη ομάδα πολιτικών μηχανικών, ηλεκτρολόγων μηχανικών, οικονομολόγων και περιβαλλοντολόγων για την καλύτερη υποστήριξη του έργου σας.

Εξειδίκευση σε Έργα Ενέργειας

Οι Υπηρεσίες μας:

 • Σύνταξη μελετών και Αδειοδότησης από αρμόδιες υπηρεσίες
 • Σύνταξη Η/Μ μελετών
 • Κατάθεση μελέτης και αιτήματος στη ΔΕΔΔΗΕ
 • Άδεια μικρής κλίμακας.
 • Μελέτη εγκατάστασης
 • Μελέτη κατασκευής
 • Θέση λειτουργείας του σταθμού

Η Tetris Built Environment δραστηριοποιείται με πολυετή εμπειρία στην παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Τεχνικού &Οικονομικού Συμβούλου.

Καλέστε μας τώρα στο 210 37 31 771 για να σας ενημερώσουμε.