ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η TETRIS Built Environment δραστηριοποιείται εκτενώς στον τομέα των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και στους σταθμούς Συμπαραγωγής με καύση Φυσικού αερίου (Σ.Η.Θ.Υ.Α.).
Ειδικότερα αναλαμβάνει την Αδειοδότηση και την εκπόνηση όλων των απαραίτητων Τεχνικών μελετών, Ηλεκτρομηχανολογικών | Περιβαλλοντικών μελετών | Μελετών εφαρμογής, έως την προμήθεια και εγκατάσταση του κατάλληλου εξοπλισμού σε Έργα Ενέργειας ΑΠΕ | Σταθμούς Συμπαραγωγής (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) με Φυσικό αέριο | Στα συνοδά έργα (θερμοκήπια με χρήση υδροπονίας).
Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες Τεχνικού συμβούλου και Κατασκευής των Έργων με σεβασμό στην ποιότητα και την ασφάλεια.

Καλέστε μας
+
Καλέστε μας