12 έτη επιτυχημένη παρουσία στον Τομέα Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας & προγράμματα επιχορηγήσεων σταθμών ΑΠΕ.
 

Μελέτη – Αδειοδότηση – Προμήθεια εξοπλισμού – Εγκατάσταση – Μελέτη / Υποβολή σε Επιχορηγήσεις

 
 

Προγράμματα Λήψης Επιχορήγησης για Φωτοβολταϊκά
Net meτering επιχειρήσεων

 
 

Αναμένεται επιχορήγηση έως 50% από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

 
 

Προγράμματα Λήψης Επιχορήγησης για Φωτοβολταϊκά
Net meτering επιχειρήσεων

 

Ενεργειακές Κοινότητες και Virtual Net Metering Επιχειρήσεων

Ενεργειακές κοινότητες και virtual net metering επιχειρήσεων.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν το Virtual Net Metering ( εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός) μόνο μέσω συμμετοχής τους σε ενεργειακή κοινότητα που θα συσταθεί από νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή και Ο.Τ.Α και για εγκατεστημένη ισχύ έως 3MW.

Η ενεργειακή κοινότητα είναι ενας αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού με στόχο στην προκείμενη περίπτωση την παραγωγή ή και αποθήκευση και ιδιοκατανάλωση της πράσινης ενέργειας που θα παράγεται.

Για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν τον απαραίτητο χώρο να εγκαταστήσουν ένα σύστημα φωτοβολταϊκού net metering, Η εξοικονόμηση ενέργειας προαπαιτεί μια λύση Virtual Net Metering και πραγματοποιείται μέσω της σύστασης Ενεργειακής Κοινότητας.

Οι επιχειρήσεις με μεγάλες καταναλώσεις σε ηλεκτρικό ρεύμα μπορούν να μετέχουν σε ενεργειακές κοινότητες με 5 μέλη, νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου προκειμένου να εγκαταστήσουν τα έργα ενέργειας Net Metering για να καλυφθούν οι ανάγκες κατανάλωσης τους.

Τουλάχιστον το 50% συν ένα των μελών πρέπει να σχετίζονται με τον τόπο στον οποίο βρίσκεται η έδρα της ενεργειακής κοινότητας και ειδικότερα τα νομικά πρόσωπα που θα μετέχουν να έχουν την έδρα τους εντος της περιφέρειας της έδρας της ενεργειακής κοινότητας. Ειδικά για ενεργειακές κοινότητες με έδρα εντος της περιφέρειας Αττικής ο σταθμός παραγωγής επιτρέπεται να εγκαθίσταται εντός όμορης περιφέρειας.

Οι θέσεις έργου για Virtual Net Metering μπορούν να είναι απομακρυσμένα και σε απόσταση από την επιχείρηση αλλά και εντός της ίδιας περιφέρειας. Ειδικότερα για τη Αττική μπορεί να χωροθετηθεί η εγκατάσταση Net Metering και εντός όμορης σε αυτήν περιφέρεια.

Αναμένεται με νέο Νόμο «εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας απο ανανεώσιμες πήγες – ενσωμάτωση των οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944» να υπάρξει διεύρυνση των δυνατοτήτων των ενεργειακών κοινοτήτων μέσω των ενεργειακών συνεταιρισμών.

Εξαιτίας της μικρής διαθεσιμότητας στο περιθώριο βραχυκύκλωσης και στο θερμικό περιθώριο των υποσταθμών των δικτυών η εξεύρεση κατάλληλης θέσης έργου της ενεργειακής κοινότητας προκειμένου να εγκαταστήσει το Έργο είναι μια επείγουσα και κρίσιμη διαδικασία για την υλοποίηση των έργων Virtual Net Metering.

Η εταιρεία Tetris αντιλαμβανόμενη αυτή τη δυσκολία των επενδυτών αναλαμβάνει υπεύθυνα την εξεύρεση και δέσμευση κατάλληλης γης προκειμένου την υλοποίηση των έργων Ενεργειακής κοινότητας.

Μελέτη | Κατασκευή | Προμήθεια εξοπλισμού
Ολοκληρωμένες λύσεις & υπηρεσίες για Λήψη Επιχορήγησης

Υπηρεσίες οικονομικού συμβούλου

   
 • Σύνταξη οικονομικής Μελέτης του Έργου ή του Επενδυτικού Σχεδίου.
 • Σύνταξη προϋπολογισμού έργου.
 • Συλλογή υποστηρικτικών εγγράφων η μελετών.
 • Μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας.
 • Σύνταξη μελετών για την υποβολή της πρότασης υπαγωγής στο ΠΣΚΕ.
 • Business plan
 • Σύνταξη αιτήματος για λήψη χρηματοδότησης & επιχορήγησης από το ΤΑΑ: Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την υπαγωγή του έργου σας σε λήψη επιχορήγησης και χρηματοδότησης με ευνοϊκούς ορούς (ΤΑΑ)

  Τρόπος Χρηματοδότησης σε Έργα ΑΠΕ

  • Φωτοβολταϊκά πάρκα (με τραπεζική δανειοδότηση)
  • Νet metering επιχειρήσεων (σε πρόγραμμα επιχορήγησης & TAA)
  • Net metering οικιακό σύστημα (με τραπεζική δανειοδότηση)
  • Αποθήκευση ενέργειας (από τον Αναπτυξιακό Νόμο)
  • ΣΗΘΥΑ (από τον Αναπτυξιακό Νόμο)
  • Ενεργειακή αναβάθμιση Ξενοδοχείων (από τον Αναπτυξιακό Νόμο & ΤΑΑ)

  Τεχνική - Κατασκευαστική Εταιρία - Σύμβουλοι Μηχανικοί

  • Υπεύθυνα Αναλαμβάνουμε την Αδειοδότηση των ΑΠΕ από τις αρμόδιες υπηρεσίες και ΔΕΔΔΗΕ.
  • Αξιόπιστη σύνταξη Μελέτης του Φωτοβολταϊκού Συστήματος από Έμπειρους Μηχανικούς.
  • Προμήθεια – Πώληση ποιοτικού εξοπλισμού για να έχετε εγγυημένες και μεγάλες αποδόσεις στο έργο σας.
  • Παρέχουμε εγγύηση στην παράδοση έργου για ποιοτική και γρήγορη εγκατάσταση.
  • Αναλαμβάνουμε την κατασκευή:
   • Φωτοβολταϊκών Πάρκων
   • Net Metering επιχειρήσεων
   • Αποθήκευσης Ενέργειας
   • ΣΗΘΥΑ
   • Ενεργειακής αναβάθμισης Ξενοδοχείων
   • Οικιακού Φωτοβολταϊκού Συστήματος.

  Virtual Net Metering Eνεργειακών Kοινοτήτων για Eπιχειρήσεις

  Οι επιχειρήσεις μπορούν να μετέχουν σε ενεργειακές κοινότητες με νομικά ή φυσικά πρόσωπα προκειμένου να εγκαταστήσουν τα έργα ενέργειας netmetering για να καλυφθούν οι ανάγκες κατανάλωσης τους.

  Οι θέσεις έργου μπορούν να είναι σε απόσταση από την επιχείρηση αλλά, εντός της ίδιαςπεριφέρειας. Ειδικότερα για τη Αττική μπορεί να χωροθετηθεί η εγκατάσταση netmetering και εντός όμορης σε αυτήν περιφέρεια.

  Οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν το virtual netmetering μονο μέσω συμμετοχής τους σε ενεργειακή κοινότητα με νομικά η φυσικά πρόσωπα ή και Ο.Τ.Α.

  Πώληση Προϊόντων

  • Φωτοβολταϊκά πλαίσια Υψηλής απόδοσης, αρίστης ποιότητας και σε πολύ καλή σχέση τιμής - ποιότητας ( Monocrystalline, polycrystalline,Bifacial, Glass to Glass)
  • Inverter
  • Βάσεις στήριξης
  • Υποσταθμοί Μέσης Τάσης
  • Μετρητές παραγωγής ενέργειας

  Γιατί να προτιμήσω την Tetris Built;

  • Η Tetris Built είναι Στελεχωμένη από Μηχανικούς με πολυετή εμπειρία στις Ανανεώσιμες πήγες ενέργειας. Τα στελέχη και οι τεχνικοί της εταιρείας παρέχουν υψηλού ποιοτικού επιπέδου υπηρεσίες.
  • 100% επιτυχία στον σχεδιασμό και στην εγκατάσταση έργων ΑΠΕ και Φωτοβολταϊκών Σταθμών με απρόσκοπτη λειτουργία τους επί 12 συνολικά έτη.
  • Από το 2013 έως σήμερα έχει αδειοδοτήσει και εγκαταστήσει με το κλειδί στο χέρι, πλήθος σταθμών ΑΠΕ και Φωτοβολταϊκών πάρκων επι εδάφους και σε στέγες. 
  • H εταιρεία διαθέτει τεράστια εμπειρία στην Υποβολή και διαχείριση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων για Λήψη Χρηματοδότησης σε Έργα Ενέργειας και Ενεργειακή Αναβάθμιση Ξενοδοχείων.
  • Εγγυόμαστε αξιόπιστες και εφηρμοσμένες Ποιοτικές Λύσεις Φωτοβολταϊκών συστημάτων για την επιχείρηση σας και την κατοικία σας.

  Παράγω Ενέργεια = Κερδίζω Χρήματα

  Καλέστε μας άμεσα στο 210 3731771 για την ενημέρωση σας.

  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Φ/Β NET METERING

  Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών σε:
  • Οικίες
  • Βιομηχανίες, Παραγωγικές Μονάδες, Εργοστάσια
  • Κλινικές
  • Ξενοδοχειακές Μονάδες , Ενοικιαζόμενα Δωμάτια
  • Γραφεία, Τηλεφωνικά Κέντρα, Εταιρείες κλπ.
  • Άλλες Εφαρμογές

  Οικιακό Net Metering
  Φ/Β 6-10 Kw
  Επαγγελματικό Net Metering
  Φ/Β 10-20 Kw
  Επαγγελματικό Net Metering
  Φ/Β 20-25 Kw
  Επαγγελματικό Net Metering
  Φ/Β >50 Kw
  Συνεργαζόμενα εργοστάσια για την προμήθεια εξοπλισμού είναι: