13 Ιουλίου 2021

Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης έως 400.000€ Πληττόμενων Υφιστάμενων Τουριστικών Επιχειρήσεων

[…]
6 Δεκεμβρίου 2020
4η Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων

6η Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αν. Νόμου 4399/16

5 Δεκεμβρίου 2020
2η Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων

Καθεστώτα ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα»(7ος κύκλος) και «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις»(5ος κύκλος)

4 Δεκεμβρίου 2020
3η Προκήρυξη καθεστώτος Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού

4η Προκήρυξη καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016

[…]
14 Ιουνίου 2020
δρασεις πεπ

Δράσεις ΠΕΠ

[…]
13 Ιουνίου 2020
ΤΑΜΥΠΟΔ

ΤΑΜΥΠΟΔ – Ευνοϊκοί όροι χρηματοδότησης για έργα στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της αστικής ανάπτυξης

[…]
12 Ιουνίου 2020
Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

[…]
11 Ιουνίου 2020
Αναμενόμενα Προγράμματα

Αναμενόμενα Προγράμματα

[…]
25 Μαΐου 2020

Ανακοίνωση Νέου Κύκλου Καθεστώτων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων» & «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

[…]
13 Φεβρουαρίου 2020

Παράταση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Ν. 4399/16

[…]
Call back
+
Call back