25 Μαΐου 2020

Ανακοίνωση Νέου Κύκλου Καθεστώτων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων» & «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Ανακοινώθηκε η 2η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»  και η 4η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων είναι η […]
13 Φεβρουαρίου 2020

Παράταση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Ν. 4399/16

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, λόγω πολύ αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων Υπαγωγής στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» […]
13 Ιανουαρίου 2020

Παράταση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Ν. 4399/16

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, λόγω πολύ αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων Υπαγωγής στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» […]
2 Δεκεμβρίου 2019

Παράταση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Ν. 4399/16

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, λόγω πολύ αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων Υπαγωγής στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» […]
9 Οκτωβρίου 2019

Παράταση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Ν. 4399/16

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τις επόμενες ημέρες, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων Υπαγωγής στο καθεστώς […]
9 Μαΐου 2019

Ανακοίνωση έναρξης του Νέου Καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αν. Νόμου 4399/16

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη του νέο καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. Οι επενδυτικοί φορείς θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν μέσω […]
9 Μαΐου 2019

Επανεπενδύω στη Θεσσαλία: Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή και καινοτομιών, τη βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη Περιφέρεια Θεσσαλίας για την υλοποίηση επενδύσεων εκσυγχρονισμού μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης, […]
22 Απριλίου 2019

Επιχειρηματική χρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης

Το πρόγραμμα αφορά στην παροχή επιχειρηματικών δανείων με ευνοϊκό επιτόκιο σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να υλοποιήσουν επιχειρηματικά σχέδια. Τα δάνεια που προσφέρονται […]
22 Απριλίου 2019

Ενίσχυση μεσαίων επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τους

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση νέων και υφιστάμενων μεσαίων επιχειρήσεων για την αναβάθμιση και των εκσυγχρονισμό τους. Οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στους παρακάτω […]
19 Απριλίου 2019

LEADER / CLLD – Υπομέτρο 19.2. Έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα

Το Υποµέτρο 19.2 αφορά την υλοποίηση έργων που συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας, στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων της […]
Καλέστε μας
+
Καλέστε μας