Τρεις νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, συνολικού προϋπολογισμού 525 εκατ. €

Τρεις νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, συνολικού προϋπολογισμού 525 εκατ. €, υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης.

Πρόκειται για τα Καθεστώτα Ενισχύσεων «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις», «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Μηχανολογικός Εξοπλισμός». 

Συγκεκριμένα:

  1. 6η Προκήρυξη του Καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» με προϋπολογισμό 170 εκατ. Ευρώ. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 31 Μαρτίου 2021.
  2. 4η Προκήρυξη του Καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» με προϋπολογισμό 205 εκατ. Ευρώ. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 31 Μαρτίου 2021.
  3. 4η Προκήρυξη : «Μηχανολογικός Εξοπλισμός» με προϋπολογισμό 150 εκατ. Ευρώ. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Συνολικά, θα διατεθούν 525 εκατ. € για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, της αγοράς και της ελληνικής οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν βασικό πυλώνα ανάπτυξης και οικονομικής ευημερίας.

 

Call back
+
Call back