Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα «Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων» και «Γενική Επιχειρηματικότητα»

Σύμφωνα με την από 14/07/2020 ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» και «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16 που εκπνέει την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 δεν θα παραταθεί.

Θα ακολουθήσουν την 1 Αυγούστου 2020 νέες προκήρυξης των δύο καθεστώτων με προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 30 Οκτωβρίου 2020.

Δείτε περισσότερα εδώ

Call back
+
Call back