ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ – Β’ φάση Χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της πανδημίας του COVID-19

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ

Ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής –  Ειδικού δανείου για ιδιωτικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου, που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19. H επιστρεπτέα προκαταβολή, είναι η ενίσχυση η οποία χορηγείται σε επιχειρήσεις και η οποία επιστρέφεται, εν όλω ή εν μέρει, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.

Η ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

Στο πρόγραμμα δικαιούνται να συμμετάσχουν και οι εταιρείες που έλαβαν δάνειο κατά την Α΄ φάση, με την προϋπόθεση ότι και τα νέα στοιχεία επιβεβαιώνουν την μείωση του τζίρου τους. Από το ποσό που θα προκύπτει θα αφαιρείται το ποσό που ήδη έχουν λάβει έτσι ώστε να μην υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά σε σχέση με τις άλλες επιχειρήσεις που δεν είχαν πάρει χρηματοδότηση.

Διεύρυνση του κύκλου των δικαιούχων

  1. Εντάσσονται στο νέο πρόγραμμα και ατομικές επιχειρήσεις χωρίς υπαλλήλους
  2. Δεν θα αποτελεί πλέον κριτήριο η νομική μορφή της επιχείρησης. Μέχρι τώρα εντάσσονταν μόνον ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ και όχι άλλες εταιρίες. Στον χορό μπαίνουν έτσι ΑΕ και άλλα νομικά πρόσωπα.
  3. Η επιλογή θα γίνει βάσει πτώσης του τζίρου. Καθώς στην α’ φάση πολλές επιχειρήσεις «κόπηκαν» -οριακά ίσως- στο κριτήριο αυτό, στη β’ φάση θα μετρήσει και το «lockdown» Απριλίου-Μαΐου. Υπολογίζεται πως ο αριθμός των δικαιούχων θα διπλασιαστεί.
  4. Η καινούργια «Επιστρεπτέα» θα συνδυαστεί με την α΄φάση. Θα μπορούν να ενταχθούν όσοι μετείχαν τον Μάιο και για μεγαλύτερο δάνειο – εφόσον τα νεότερα στοιχεία Απριλίου το δικαιολογούν- αλλά μόνον για τα επιπλέον ποσά από όσα ήδη έλαβαν.

Περίοδος υποβολής

Η έναρξη των Υποβολών αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2020 και εκτιμάται πως η καταβολή των ποσών στους δικαιούχους θα γίνει έως τις αρχές Ιουλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική ενημέρωση επικοινωνήστε μαζί μας

 

 

 

 

Call back
+
Call back