Δράσεις ΠΕΠ

δρασεις πεπ

Περιφέρεια Κρήτης

 • Ψηφιακή αναβάθμιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης. Αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις, προϋπολογισμό έργου από 5.000,00 € έως 15.000,00 € και 100% επιδότηση. Αιτήσεις έως 30/06/2020.

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 • Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αφορά υπό σύσταση επιχειρήσεις, προϋπολογισμό έργου από 20.000,00 € έως 285.000,00 € και 70% επιδότηση. Αιτήσεις έως 16/06/2020.
 • Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό – αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις και προϋπολογισμό έργου από 60.000,00 € έως 800.000,00 €. Αιτήσεις έως 14/07/2020.
 • Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό – αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις, προϋπολογισμό έργου από 50.000,00 € έως 250.000,00 € και 25% – 85% επιδότηση. Αιτήσεις έως 23/06/2020.

Περιφέρεια Ηπείρου

 • Χρηματοδοτική Ενίσχυση Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα. Αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις και προϋπολογισμό έργου από 12.000,00 € έως 36.000,00€. Αιτήσεις έως 23/06/2020.

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

 • Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις, προϋπολογισμό έργου από 50.000,00 € έως 300.000,00 € και 100% επιδότηση. Αιτήσεις έως 23/06/2020.

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 • Ενίσχυση επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω ΤΠΕ, συστημάτων αυτοματισμού και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (ηλεκτρονικό επιχειρείν ή digital marketing). Αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις, προϋπολογισμό έργου από 10.000,00 € έως 50.000,00 € και 70% επιδότηση. Αιτήσεις έως 24/07/2020.
 • Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις και προϋπολογισμό έργου από 20.000,00 € έως 300.000,00 €. Αιτήσεις έως 30/07/2020.
 • Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών & νέων παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Προϋπολογισμός έργου από 20.000,00 € έως 300.000,00 €. Αιτήσεις έως 30/07/2020.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις, προϋπολογισμό έργου από 1.000,00 € έως 10.000,00 € και 100% επιδότηση. Αιτήσεις έως 30/07/2020.

Περιφέρεια Πελοποννήσου

 • Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό γεωργικό προϊόν, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και προϋπολογισμό έργου από 1.000,00 € έως 10.000,00 €. Αιτήσεις έως 06/07/2020.

Εξειδικευμένα Προγράμματα

 • Πρόγραμμα Επενδύσεων σε Επιχειρήσεις Οινοπαραγωγής, σε όλη την Ελλάδα. Προϋπολογισμός έργου από 10.000,00 € έως 200.000,00 € και 40% έως 65% επιδότηση. Περίοδος υποβολών: 01/08/2020-31/09/2020, 01/08/2021 – 31/09/2021,  01/08/2022 – 31/09/2022, 01/08/2023 – 31/09/2023
 • Ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, με περιεχόμενο ψηφιακό παιχνίδι, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό. Προϋπολογισμός έργου από 30.000,00 € έως 5.000.000,00 € και 35% επιδότηση. Αιτήσεις έως 31/12/2022.
 • Καινοτομία στην υδατοκαλλιέργεια για επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς σε όλη την Ελλάδα, με προϋπολογισμό έργου έως 600.000,00 €. Αιτήσεις μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική ενημέρωση επικοινωνήστε μαζί μας.

 

 

 

 

Call back
+
Call back