Αναμενόμενα Προγράμματα

Αναμενόμενα Προγράμματα
  • Αναμένεται η΄Β φάση Επιστρεπτέας προκαταβολής, με μικρές αλλαγές στα κριτήρια προκειμένου να ενταχθούν περισσότερες επιχειρήσεις και να επωφεληθούν με μακρά περίοδο χάριτος (18 μήνες) και επιτόκιο κάτω από 1%.
  • Ενίσχυση του Ταμείου επιχειρηματικών συμμετοχών για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων με σκοπό τη χρηματοδότηση ενεργειακών έργων, έργων κυκλικής οικονομίας και κρίσιμων υποδομών.
  • Soft Finance σε μορφή επιστρεπτέας ενίσχυσης για τις νεοφυείς καινοτόμες επιχειρήσεις από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.
  • Χρηματοδότηση του προγράμματος επιχειρηματικών αγγέλων για την ενίσχυση των επενδύσεων ιδιωτών σε μικρές εταιρείες με δυναμική.
  • Ταμείο συνεπενδύσεων για ξένους θεσμικούς επενδυτές, το οποίο θα συνεπενδύει στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών.
  • Φορολογικά κίνητρα σε επιχειρηματικούς αγγέλους. Το 50% του ποσού που θα επενδύουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις, θα αφαιρείται από το φυσικό πρόσωπο. Το κάθε φυσικό πρόσωπο θα μπορεί ανά έτος να επενδύει έως 300.000 ευρώ συνολικά – 100.000 ευρώ ανά επιχείρηση και μέχρι 3 επιχειρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική ενημέρωση επικοινωνήστε μαζί μας

 

 

 

 

Call back
+
Call back