Ανακοίνωση Νέου Κύκλου Καθεστώτων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων» & «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Ανακοινώθηκε η 2η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»  και η 4η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων είναι η  21η Μαΐου 2020 και η ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών η 31η Ιουλίου 2020.

Στα πλαίσια των προκηρύξεων, προβλέπονται ενισχύσεις μέχρι 55%, με βάση τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης, για ίδρυση, εκσυγχρονισμό, επέκταση και επαναλειτουργία επιχειρηματικών εγκαταστάσεων.

 

 

Call back
+
Call back