1. «Ψηφιακό Άλμα» – Ψηφιακός Μετασχηματισμός πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Δικαιούχοι της Δράσης:
Υφιστάμενες (τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις) πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση:
Επενδυτικά σχέδια από 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.
Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Επιδοτούμενες Δαπάνες:

  • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ
  • Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού
  • Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά:
  • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Περίοδος Υποβολής
Έναρξη Υποβολών: 11 Ιουνίου 2018
Λήξη Υποβολών: 02 Οκτωβρίου 2018

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. Δείτε την Προκήρυξη

Καλέστε μας
+
Καλέστε με